Thứ bảy, Ngày 23 Tháng 03 Năm 2019|

Tổng kết công tác Quốc phòng địa phương năm 2018- Phương hướng, nhiệm vụ công tác Quốc phòng địa phương năm 2019

|
Lượt xem:

Sáng ngày 11-01, UBND huyện đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Quốc phòng địa phương năm 2018- Phương hướng, nhiệm vụ công tác Quốc phòng địa phương năm 2019, đồng chí Nguyễn Đại Lượng, Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị

Năm 2018, công tác Quốc phòng địa phương đã được cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, các ngành và lực lượng vũ trang (LLVT) huyện tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện một các đồng bộ, đạt hiệu quả thiết thực, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Ngân sách cho công tác quốc phòng địa phương và thực hiện chính sách hậu phương quân đội, chính sách an sinh xã hội trên địa bàn huyện luôn được đảm bảo; hoàn thành chỉ tiêu bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an  ninh cho các đối tượng theo kế hoạch.

Lực lượng vũ trang huyện nhà đã thực hiện tốt các phong trào thi đua quyết thắng. Năm qua, cùng với phong trào thi đua, gắn với việc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Trong năm 2018, LLVT huyện có 09 tập thể và 24 cá nhân được cấp trên khen thưởng. Tham gia hội thi, hội thao hoàn thành tốt nhiệm vụ, tham gia trưng bày sáng kiến cải tiến kỹ thuật, sản phẩm tăng gia sản xuất tại Đại hội thi đua quyết thắng LLVT tỉnh giai đoạn 2013-2018 xếp thứ 2/14 cơ quan, đơn vị.  Kết quả huấn luyện năm 2018 hoàn thành tốt nhiệm vụ; bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị, trình độ sẵn sàng chiến đấu của LLVT huyện ngày càng được nâng cao, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. 

Để thực hiện tốt nhiệm vụ công tác quốc phòng địa phương năm 2019, kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đại Lượng, Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch UBND huyện đã yêu cầu lực lượng vũ trang huyện cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như:

Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết TW8 (khoá XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; Nghị quyết số 28-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị định số 152/NĐ-CP của Chính phủ về khu vực phòng thủ; và các văn bản hướng dẫn của Quân khu, Bộ CHQS tỉnh; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quốc phòng địa phương năm 2018, tạo tiền đề, cơ sở cho những năm tiếp theo. Thường xuyên củng cố, kiện toàn và đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng Giáo dục QP-AN từ huyện đến cơ sở. Thực hiện tốt công tác giáo dục QP-AN cho toàn dân; nâng cao chất lượng giáo dục QP-AN cho học sinh, sinh viên trên địa bàn huyện. 

Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Dân quân tự vệ; thực hiện tốt cơ chế Đảng lãnh đạo; chính quyền quản lý, điều hành; các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể làm tham mưu. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị gắn nhiệm vụ phát triển KT-XH với xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân với thế trận an ninh nhân dân. Thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội và các chính sách KT-XH khác ở địa phương; tăng cường hiệu lực quản lý Nhà nước về quốc phòng, bảo đảm đầy đủ ngân sách cho công tác quốc phòng địa phương; Quan tâm, chăm lo thực hiện tốt chế độ, chính sách cho lực lượng vũ trang địa phương, nhất là lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên và Công an cơ sở để bảo đảm cho lực lượng này thực sự là lực lượng nòng cốt, xung kích trong thực hiện nhiệm vụ QP-AN và xây dựng khu vực phòng thủ. 

Đại tá Nguyễn Trọng Chung, Phó Chính ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trao tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân

Đ/c Nguyễn Đại Lượng, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện trao tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân

Tại hội nghị đã có 11 tập thể và 23 cá nhân được Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Chủ tịch UBND huyện, Ban chỉ huy Quân sự huyện tặng Giấy khen các danh hiệu “ Đơn vị tiên tiến”; “ Chiến sỹ tiên tiến”; “ Chiến sỹ thi đua cơ sở” vì đã có thành tích trong phong trào thi đua quyết thắng ; hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác Quốc phòng – Quân sự địa phương và nhiệm vụ công tác Giáo dục Quốc phòng và an ninh năm 2018.

                                                                                                Nguyễn Hạnh

 


Tra cứu TTHC Tra cứu TTHC

Video Video

 

Số lượng truy cập Số lượng truy cập

Đang truy cập: 11,076
Tổng số trong ngày: 1,591
Tổng số trong tuần: 14,485
Tổng số trong tháng: 22,125
Tổng số trong năm: 48,348
Tổng số truy cập: 57,946