Thứ bảy, Ngày 23 Tháng 03 Năm 2019|

Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Đơn vị ban hành Ngày hiệu lực Ngày ban hành Tệp tin
1 741/QĐ-UBND QĐ thành lập Đội kiểm soát liên ngành cơ động phòng chống bệnh dịch tả lợn châu phi huyện Việt Yên UBND Huyện 08/03/2019 08/03/2019
2 341/UBND-NN Vv triển khai thực hiện nhiệm vụ cấp bách phòng chống dịch tả lợn Châu Phi UBND Huyện 08/03/2019 08/03/2019
3 272/UBND-PAPCD Phương án phòng chống bệnh dịch tả lợn châu phi UBND Huyện 04/03/2019 04/03/2019
4 29/KH-UBND Kế hoạch phối hợp thực hiện "năm dân vận chính quyền 2019" UBND Huyện 18/02/2019 18/02/2019
5 28/KH-UBND Kế hoạch thực hiện công tác QLNN về hành nghề y , dược ngoài công lập, dịch vụ massage, kính thuốc, kinh doanh thực phẩm chức năng, trang thiết bị y tế 2019 UBND Huyện 18/02/2019 18/02/2019
6 194/UBND-NV Vv phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KTXH năm 2019 UBND Huyện 15/02/2019 15/02/2019
7 26/KH-UBND Kế hoạch chuẩn bị và tổ chức thực hành giao quân năm 2019 UBND Huyện 14/02/2019 14/02/2019
8 27/KH-UBND Kế hoạch xây dựng, chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng lên phiên bản tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015 vào hoạt động của các cơ quan thuộc UBND huyện UBND Huyện 14/02/2019 14/02/2019
9 191/UBND-NN Vv tập trung triển khai xây dựng thôn nông thôn mới trên địa bàn năm 2019 UBND Huyện 13/02/2019 13/02/2019
10 1/CT-UBND Chỉ thị về tăng cường công tác bảo đảm trật tự ATGT UBND Huyện 12/02/2019 12/02/2019
11 182/UBND-ATGT V/v triển khai thực hiện "tiêu chí văn hóa giao thông đường bộ" UBND Huyện 12/02/2019 12/02/2019
12 181/UBND-NN Vv tăng cường chỉ đạo sản xuất vụ Đông xuân 2018-2019 UBND Huyện 11/02/2019 11/02/2019
13 494/QĐ-UBND QĐ ban hành chính sách chất lượng và mục tiêu chất lượng huyện năm 2019 UBND Huyện 31/01/2019 31/01/2019
14 425/QĐ-UBND QĐ ủy quyền ký QĐ xử phạt VPHC trong lĩnh vực: văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo; bưu chính viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện UBND Huyện 29/01/2019 29/01/2019
15 157/UBND-VP Vv ủy quyền tiếp dân ngày 30/01/2019 UBND Huyện 29/01/2019 29/01/2019
16 424/QĐ-XPVPHC QĐ xử phạt VPHC trong lĩnh vực khoáng sản đối với ông Nguyễn Văn Đoan, thôn Nguyệt Đức, Vân Hà UBND Huyện 28/01/2019 28/01/2019
17 423/QĐ-XPVPHC QĐ xử phạt VPHC trong lĩnh vực khoáng sản đối với ông Nguyễn Văn Biên, thôn Quang Biểu, Quang Châu UBND Huyện 28/01/2019 28/01/2019
18 01/BC-HĐND Báo cáo kết quả công tác tháng 01/2019 của HĐND huyện HĐND Huyện 28/01/2019 28/01/2019
19 01/BC-HĐND Báo cáo kết quả công tác tháng 01/2019 của HĐND huyện HĐND Huyện 28/01/2019 28/01/2019
20 23/KH-UBND KH đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức viên chức năm 2019 UBND Huyện 28/01/2019 28/01/2019

Tra cứu TTHC Tra cứu TTHC

Video Video

 

Số lượng truy cập Số lượng truy cập

Đang truy cập: 3,372
Tổng số trong ngày: 1,476
Tổng số trong tuần: 14,370
Tổng số trong tháng: 22,010
Tổng số trong năm: 48,233
Tổng số truy cập: 57,831