Thứ tư, Ngày 27 Tháng 03 Năm 2019|

ISO 9001:2008 ISO 9001:2008

Ngày đăng: 05/05/2017
Ngày 13/9/2016, Chủ tịch UBND huyện Việt Yên đã ban hành Quyết định số 6755/QĐ-UBND về việc sửa đổi bổ sung, thay thế Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 của UBND huyện... Xem tiếp
Ngày đăng: 14/10/2016
Báo cáo kết quả xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2008 tháng 10/2016 huyện Việt Yên (từ ngày 04/9/2016 đến ngày 04/10/2016) (Xem chi tiết tại đây ) Xem tiếp
Ngày đăng: 14/10/2016
Quyết định số 6755/QDD-UBND ngày 13/09/2016 của Chủ tịch UBND huyện Việt Yên về sửa đổi bổ sung, thay thế hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 huyện (Xem... Xem tiếp
Ngày đăng: 14/10/2016
Quyết định số 9015/QDD-UBND ngày 28/9/2016 của Chủ tịch UBND huyện Việt Yên về sửa đổi bổ sung, thay thế hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 huyện (Xem... Xem tiếp

Tra cứu TTHC Tra cứu TTHC

Video Video

Không tìm thấy video nào

 

Số lượng truy cập Số lượng truy cập

Đang truy cập: 337
Tổng số trong ngày: 23
Tổng số trong tuần: 7,503
Tổng số trong tháng: 30,371
Tổng số trong năm: 56,594
Tổng số truy cập: 66,192