Thứ bảy, Ngày 23 Tháng 03 Năm 2019|

Xử phạt Xử phạt

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Đơn vị ban hành Ngày hiệu lực Ngày ban hành Tệp tin
1 424/QĐ-XPVPHC QĐ xử phạt VPHC trong lĩnh vực khoáng sản đối với ông Nguyễn Văn Đoan, thôn Nguyệt Đức, Vân Hà UBND Huyện 28/01/2019 28/01/2019
2 423/QĐ-XPVPHC QĐ xử phạt VPHC trong lĩnh vực khoáng sản đối với ông Nguyễn Văn Biên, thôn Quang Biểu, Quang Châu UBND Huyện 28/01/2019 28/01/2019
3 383/QD-UBND QĐ vv xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ (Nguyễn Văn Hoàng) UBND Huyện 24/01/2019 24/01/2019
4 2952/QĐ-UBND QĐ vv xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa (Nguyễn Văn Tiến) UBND Huyện 11/07/2018 11/07/2018
5 2953/QĐ-UBND QĐ vv xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa (Nguyễn Trọng Duy) UBND Huyện 11/07/2018 11/07/2018
6 2954/QĐ-UBNDQĐ vv xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa (Đinh Quốc Thịnh) UBND Huyện 11/07/2018 11/07/2018
7 2955/QĐ-UBND QĐ vv xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa (Ngô Thị Khanh) UBND Huyện 11/07/2018 11/07/2018
8 2951/QĐ-UBND QĐ vv xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa (Phùng Văn Trung) UBND Huyện 11/07/2018 11/07/2018
9 2919/QĐ-UBND QĐ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ (Thân Thị Mỵ) UBND Huyện 04/07/2018 04/07/2018
10 2928/QĐ-UBND QĐ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ (Phí Xuân Hội) UBND Huyện 04/07/2018 04/07/2018
11 2536/QĐ-UBND QĐ xử phạt VPHC trong lĩnh vực khoáng sản đối với ông Nguyễn Văn Vinh, thôn Thần Chúc, xã Tiên Sơn UBND Huyện 11/06/2018 11/06/2018
12 2440/QĐ-UBND QĐ xử phạt VPHC trong lĩnh vực khoáng sản đối với ông Lương Văn Thọ, trú tại thôn Dĩnh Sơn, xã Trung Sơn UBND Huyện 01/06/2018 01/06/2018
13 2431/QĐ-UBND QĐ xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm (Đỗ Thị Yến) UBND Huyện 30/05/2018 30/05/2018
14 2432/QĐ-UBND QĐ xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm (Nguyễn Văn Giang) UBND Huyện 30/05/2018 30/05/2018
15 2387/QĐ-UBND QĐ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ (Vũ Văn Quý) UBND Huyện 28/05/2018 28/05/2018
16 179/BC-UBND BC tình hình thi hành pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường UBND Huyện 24/05/2018 24/05/2018
17 2051/QĐ-UBND QĐ xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm (Nguyễn Thị Mai) UBND Huyện 04/05/2018 04/05/2018
18 7322/QĐ-UBND QĐ xử phạt VPHC trong lĩnh vực giao thông đường bộ: Nguyễn Văn Thịnh UBND Huyện 06/12/2017 06/12/2017
19 7297/QĐ-UBND QĐ xử phạt VPHC trong hoạt động xây dựng đối với công ty CP bê tông và xây dựng Quốc An UBND Huyện 06/12/2017 06/12/2017
20 6946/QĐ-UBND Quyết định xử phạt VPHC trong lĩnh vực khoáng sản: Nguyễn Hữu Sáu UBND Huyện 03/11/2017 03/11/2017

Tra cứu TTHC Tra cứu TTHC

Video Video

 

Số lượng truy cập Số lượng truy cập

Đang truy cập: 3,423
Tổng số trong ngày: 1,462
Tổng số trong tuần: 14,355
Tổng số trong tháng: 21,995
Tổng số trong năm: 48,218
Tổng số truy cập: 57,816