Thứ bảy, Ngày 23 Tháng 03 Năm 2019|

Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Đơn vị ban hành Ngày hiệu lực Ngày ban hành Tệp tin
1 741/QĐ-UBND QĐ thành lập Đội kiểm soát liên ngành cơ động phòng chống bệnh dịch tả lợn châu phi huyện Việt Yên UBND Huyện 08/03/2019 08/03/2019
2 341/UBND-NN Vv triển khai thực hiện nhiệm vụ cấp bách phòng chống dịch tả lợn Châu Phi UBND Huyện 08/03/2019 08/03/2019
3 272/UBND-PAPCD Phương án phòng chống bệnh dịch tả lợn châu phi UBND Huyện 04/03/2019 04/03/2019
4 29/KH-UBND Kế hoạch phối hợp thực hiện "năm dân vận chính quyền 2019" UBND Huyện 18/02/2019 18/02/2019
5 28/KH-UBND Kế hoạch thực hiện công tác QLNN về hành nghề y , dược ngoài công lập, dịch vụ massage, kính thuốc, kinh doanh thực phẩm chức năng, trang thiết bị y tế 2019 UBND Huyện 18/02/2019 18/02/2019
6 194/UBND-NV Vv phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KTXH năm 2019 UBND Huyện 15/02/2019 15/02/2019
7 26/KH-UBND Kế hoạch chuẩn bị và tổ chức thực hành giao quân năm 2019 UBND Huyện 14/02/2019 14/02/2019
8 27/KH-UBND Kế hoạch xây dựng, chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng lên phiên bản tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015 vào hoạt động của các cơ quan thuộc UBND huyện UBND Huyện 14/02/2019 14/02/2019
9 191/UBND-NN Vv tập trung triển khai xây dựng thôn nông thôn mới trên địa bàn năm 2019 UBND Huyện 13/02/2019 13/02/2019
10 1/CT-UBND Chỉ thị về tăng cường công tác bảo đảm trật tự ATGT UBND Huyện 12/02/2019 12/02/2019
11 182/UBND-ATGT V/v triển khai thực hiện "tiêu chí văn hóa giao thông đường bộ" UBND Huyện 12/02/2019 12/02/2019
12 181/UBND-NN Vv tăng cường chỉ đạo sản xuất vụ Đông xuân 2018-2019 UBND Huyện 11/02/2019 11/02/2019
13 494/QĐ-UBND QĐ ban hành chính sách chất lượng và mục tiêu chất lượng huyện năm 2019 UBND Huyện 31/01/2019 31/01/2019
14 425/QĐ-UBND QĐ ủy quyền ký QĐ xử phạt VPHC trong lĩnh vực: văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo; bưu chính viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện UBND Huyện 29/01/2019 29/01/2019
15 157/UBND-VP Vv ủy quyền tiếp dân ngày 30/01/2019 UBND Huyện 29/01/2019 29/01/2019
16 424/QĐ-XPVPHC QĐ xử phạt VPHC trong lĩnh vực khoáng sản đối với ông Nguyễn Văn Đoan, thôn Nguyệt Đức, Vân Hà UBND Huyện 28/01/2019 28/01/2019
17 423/QĐ-XPVPHC QĐ xử phạt VPHC trong lĩnh vực khoáng sản đối với ông Nguyễn Văn Biên, thôn Quang Biểu, Quang Châu UBND Huyện 28/01/2019 28/01/2019
18 23/KH-UBND KH đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức viên chức năm 2019 UBND Huyện 28/01/2019 28/01/2019
19 24/KH-UBND KH kiểm tra công tác quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, công tác cán bộ tại một số cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện và UBND xã thị trấn năm 2019 UBND Huyện 28/01/2019 28/01/2019
20 407/QĐ-UBND QĐ vv công bố các điểm dừng, đỗ xe taxi trên địa bàn huyện Việt Yên UBND Huyện 28/01/2019 28/01/2019

Tra cứu TTHC Tra cứu TTHC

Video Video

 

Số lượng truy cập Số lượng truy cập

Đang truy cập: 3,364
Tổng số trong ngày: 1,459
Tổng số trong tuần: 14,352
Tổng số trong tháng: 21,992
Tổng số trong năm: 48,215
Tổng số truy cập: 57,813