Thứ bảy, Ngày 23 Tháng 03 Năm 2019|

Văn bản QPPL Văn bản QPPL

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Đơn vị ban hành Ngày hiệu lực Ngày ban hành Tệp tin
1 02/2018/QĐ-UBND Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND về Quy định chức... Huyện ủy 07/08/2018 07/08/2018
2 01/2018/QĐ-UBND QĐ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định... Huyện ủy 02/04/2018 02/04/2018
3 51/2016/NQ-HĐND Nghị quyết số 51/2016/NQ-HĐND19 ngày 22 tháng 7... UBND Huyện 22/07/2016 22/07/2016
4 04/2014/QĐ-UBND Quyết định 04/2014/QĐ-UBND ngày 14/5/2014 về... Huyện ủy 14/05/2014 14/05/2014
5 04/2014/QĐ-UBND Quyết định 04/2014/QĐ-UBND ngày 14/5/2014 về... Huyện ủy 14/05/2014 14/05/2014
6 05/2013/QĐ-UBND Quyết định số 05/2013/QĐ-UBND ngày 31 tháng 5... Huyện ủy 31/05/2013 31/05/2013
7 04/2013/QĐ-UBND Quyết định 04/2013/QĐ-UBND ngày 07/5/2013 về... Huyện ủy 07/05/2013 07/05/2013
8 02/2013/QĐ-UBND Quyết định 02/2013/QĐ-UBND ngày 25/2/2013 về... Huyện ủy 25/02/2013 25/02/2013
9 06/2012/QĐ-UBND Quyết định số 06/2012/QĐ-UBND ngày 28 tháng 6... Huyện ủy 28/06/2012 28/06/2012
10 03/2012/QĐ-UBND Quyết định số 03/2012/QĐ-UBND ngày 08 tháng 3... Huyện ủy 08/03/2012 08/03/2012
11 10/2011/QĐ-UBND Quyết định số 10/2011/QĐ-UBND ngày 23 tháng 9... Huyện ủy 23/09/2011 23/09/2011
12 61/2016/NQ-HĐND Nghị quyết về bãi bỏ Nghị quyết 35/NQ-HĐND và... Cơ quan khác 01/01/1900 01/01/1900
13 10/2011/QĐ-UBND Quyết định số 10/2011/QĐ-UBND ngày 23 tháng 9... Cơ quan khác 01/01/1900 01/01/1900
14 10/2016/QĐ-UBND Quyết định ban hành quy định chức năng, nhiệm... Cơ quan khác 01/01/1900 01/01/1900
15 3/2016/QĐ-UBND Quyết định ban hành quy định chức năng, nhiệm... Cơ quan khác 01/01/1900 01/01/1900
16 34/2015/NQ-HĐND Nghị quyết ban hành quy định cơ chế tài chính... Cơ quan khác 01/01/1900 01/01/1900
17 35/2015/NQ-HĐND Nghị quyết ban hành quy định cơ chế tài chính... Cơ quan khác 01/01/1900 01/01/1900
18 5/2016/QĐ-UBND QĐ Ban hành Quy định chức năng, quyền hạn và cơ... Cơ quan khác 01/01/1900 01/01/1900
19 51/2016/NQ-HĐND Nghị quyết số 51/2016/NQ-HĐND19 ngày 22 tháng 7... Cơ quan khác 01/01/1900 01/01/1900
20 07/2016/QĐ-UBND Quyết định ban hành quy định chức năng nhiệm... Cơ quan khác 01/01/1900 01/01/1900

Tra cứu TTHC Tra cứu TTHC

Video Video

 

Số lượng truy cập Số lượng truy cập

Đang truy cập: 3,380
Tổng số trong ngày: 1,451
Tổng số trong tuần: 14,344
Tổng số trong tháng: 21,985
Tổng số trong năm: 48,208
Tổng số truy cập: 57,806