Thứ tư, Ngày 27 Tháng 03 Năm 2019|

Mời gọi đầu tư Mời gọi đầu tư

Ngày đăng: 01/03/2019
Trung tâm Phát triển Quỹ đất và CCN huyện Việt Yên phối hợp với đơn vị đấu giá chuyên nghiệp tổ chức cuộc đấu giá quyền sử dụng đất ở trên địa bàn các xã, thị trấn huyện Việt Yên như sau: ... Xem tiếp
Ngày đăng: 14/01/2019
Trung tâm Phát triển Quỹ đất và CCN huyện Việt Yên phối hợp với đơn vị đấu giá chuyên nghiệp tổ chức 03 cuộc đấu giá quyền sử dụng đất ở trên địa bàn các xã, thị trấn huyện Việt Yên như... Xem tiếp
Ngày đăng: 03/12/2018
Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở tại huyện Việt Yên, cụ thể như sau: 1. Tài sản đưa ra đấu giá - Quyền sử dụng 51 lô đất ở trên địa bàn các... Xem tiếp
Ngày đăng: 03/11/2018
Stt Tên công trình hoặc hạng mục CT Chủ đầu tư Địa điểm xây dựng Tổng mức đầu tư được duyệt (Đồng) Thời gian khởi công ... Xem tiếp
Ngày đăng: 22/10/2018
Trung tâm Phát triển Quỹ đất và CCN huyện Việt Yên phối hợp với đơn vị đấu giá chuyên nghiệp tổ chức 02 cuộc đấu giá quyền sử dụng đất ở trên địa bàn các xã, thị trấn huyện Việt Yên như sau:... Xem tiếp
Ngày đăng: 17/08/2018
Trung tâm Phát triển Quỹ đất và CCN huyện Việt Yên phối hợp với đơn vị đấu giá chuyên nghiệp tổ chức 02 cuộc đấu giá quyền sử dụng đất ở trên địa bàn các xã, thị trấn huyện Việt Yên như sau:... Xem tiếp
Ngày đăng: 23/07/2018
Trung tâm Phát triển Quỹ đất và CCN huyện Việt Yên phối hợp với đơn vị đấu giá chuyên nghiệp tổ chức cuộc đấu giá quyền sử dụng 68 lô đất ở trên địa bàn các xã, thị trấn thuộc huyện Việt Yên như... Xem tiếp
Ngày đăng: 21/05/2018
Trung tâm Phát triển Quỹ đất và CCN huyện Việt Yên phối hợp với đơn vị đấu giá chuyên nghiệp tổ chức cuộc đấu giá quyền sử dụng 113 lô đất ở trên địa bàn các xã, thị trấn thuộc huyện Việt Yên như... Xem tiếp

Danh sách tin tức Danh sách tin tức

Danh mục Danh mục

Danh sách chuyên mục tạm thời không có.

Tra cứu Tình trạng hồ sơ TTHC Tra cứu Tình trạng hồ sơ TTHC

Video Video

Không tìm thấy video nào

 

Số lượng truy cập Số lượng truy cập

Đang truy cập: 206
Tổng số trong ngày: 15
Tổng số trong tuần: 7,496
Tổng số trong tháng: 30,364
Tổng số trong năm: 56,587
Tổng số truy cập: 66,185