Thứ bảy, Ngày 23 Tháng 03 Năm 2019|

Tổng kết công tác lãnh đạo của Huyện uỷ; Tổng kết phong trào thi đua, phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019

|
Lượt xem:

Sáng ngày 23/1, Huyện uỷ, UBND huyện đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác lãnh đạo của Huyện uỷ; Tổng kết phong trào thi đua, phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019. Dự Hội nghị ở tỉnh có các đồng chí Tống Ngọc Bắc, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ, Sở Văn hoá - Thể thao và du lịch; Ban Thi đua khen thưởng. Đại biểu huyện có các đồng chí Lê Ô Pích, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBDN huyện; đồng chí Nguyễn Văn Kiệm, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện; Các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy; Huyện uỷ viên; thành viên Hội đồng Thi đua - khen thưởng; BCĐ phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá huyện; Bí thư Chi bộ, Đảng uỷ trực thuộc Huyện uỷ; Chủ tịch HĐND-UBND xã, thị trấn; thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể; MTTQ và cá đoàn thể chính trị-xã hội huyện; đại biểu HĐND huyện khoá XIX, nhiệm kỳ 2016-2021; Trưởng các tổ chức xã hội - nghề nghiệp thuộc huyện; các cá nhân và tập thể khen thưởng tại hội nghị.

Các đại biểu dự buổi tổng kết

Các báo cáo trình tại Hội nghị đã nêu rõ: Năm 2018, với quyết tâm cao trong lãnh đạo, chỉ đạo, trên tinh thần đổi mới, sâu sát, quyết liệt, cụ thể thiết thực, hiệu quả, Huyện ủy và các cấp ủy trong Đảng bộ huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đảm bảo toàn diện trên các lĩnh vực. Năm 2018, Huyện Việt Yên có 40 Chi, Đảng bộ trực thuộc Huyện ủy đạt tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong đó, có 8 Chi, Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 32 Chi, Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ. 

Trong năm, Huyện ủy tiếp tục bám sát Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXII và các Nghị quyết, Chỉ thị của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy để tập trung lãnh đạo phát triển toàn diện các lĩnh vực kinh tế xã hội. Tổng giá trị sản phẩm theo giá so sánh 2010 trên địa bàn ước đạt 7.563,255 tỷ đồng, bằng 102,36% kế hoạch, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất đạt 14,82%. Trong đó: Giá trị sản xuất ngành công nghiệp- xây dựng ước đạt 3.922,945 tỷ đồng, bằng 100,488% kế hoạch; tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất đạt 17,8%; trong đó, chỉ số nghành công nghiệp 1680,265 tỷ, tốc độ tăng trưởng 15%; chỉ số ngành xây dựng 2242,68 tỷ, tốc độ tăng trưởng 20%. Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, đến nay, 17/17 xã trên địa bàn huyện đã đạt chuẩn NTM, ngày 08/11/2018 huyện đã được Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

Phong trào thi đua xây dựng đời sống văn hoá, xây dựng làng văn hoá, cơ quan, gia đình văn hoá tiếp tục được nâng lên và đạt nhiều kết quả. Năm 2018 toàn huyện có 40314/45521 gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa, đạt 88,5% kế hoạch; tăng 0,6% so với năm 2017; 127/155 làng, khu phố đạt danh hiệu Làng, khu phố văn hóa, đạt 82%, tăng 0,7% so với năm 2017; 139 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt danh hiệu “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”. Trong năm 2018, UBND huyện đã biểu dương, khen thưởng cho 248 tập thể và 1784 cá nhân điển hình tiên tiến, lập được nhiều thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước.

Bước sang năm 2019, Việt Yên tiếp tục thực hiện các mục tiêu đề ra theo Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII; tập trung huy động mọi nguồn lực để đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng nâng cao tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ, tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao gia tăng giá trị; gắn phát triển kinh tế với quốc phòng, an ninh; nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội, đẩy mạnh phát triển du lịch tâm linh, làng nghề truyền thống; nâng cao chất lượng giáo dục, chất lượng nguồn nhân lực, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất giáo dục để đón đầu, đáp ứng nhu cầu cho giai đoạn sau 2020. Xây dựng cơ sở hạ tầng, mở mới các tuyến đường giao thông, kêu gọi đầu tư hạ tầng thương mại để phát triển thương mại tương xứng với tiềm năng của huyện. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững; an ninh trật tự.

Tiếp tục thực hiện xây dựng thôn, xã, huyện NTM kiểu mẫu; đặc biệt trú trọng nâng cao thu nhập cho người dân, cảnh quan, môi trường nông thôn. Từng bước hoàn thiện các chỉ tiêu, đặt mục tiêu đến 2022, Việt Yên trở thành đô thị loại 4, trực thuộc tỉnh.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lê Ô Pích, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện đã nêu rõ: Năm 2019 là năm thứ tư và là năm có ý nghĩa then chốt trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, bên cạnh những thuận lợi cơ bản như: Điều kiện địa lí, giao thông thuận tiện; là huyện trọng điểm phát triển công nghiệp của tỉnh; kinh tế trong nước và thế giới đang trên đà tăng trưởng ổn định sẽ có thêm cơ hội mới cho việc thu hút đầu tư thực hiện các dự án trên địa bàn;...thì huyện Việt Yên cũng còn một số khó khăn, thách thức trong phát triển kinh tế-xã hội, tình hình an ninh trật tự, tệ nạn xã hội còn tiềm ẩn yếu tố phức tạp.

Do vậy để thực hiện tốt phong trào thi đua năm 2019 với chủ đề: “ Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ tổ quốc”; Đồng chí Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện cũng đề nghị trong thời gian tới, các cấp, các ngành cần quan tâm, chú trọng một số nội dung sau:

Tiếp tục thực hiện các mục đề ra theo Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII; làm tốt công tác tuyên truyền để các cấp uỷ Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể nhân dân, đặc biệt là người đứng đầu cơ quan, đơn vị nhận thức đúng, đầy đủ về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác thi đua khen thưởng trong tình hình mới. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo và phải xem công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua yêu nước thực sự trở thành phong trào thường xuyên liên tục, tự giác. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm của năm gắn với nhiệm vụ trọng tâm của huyện để đăng kí thi đua và tập trung chỉ đạo thực hiện.

UBND các cấp cần phải xây dựng chương trình, kế hoạch thi đua dài hạn 5 năm và kế hoạch thi đua ngắn hạn; gắn nội dung thi đua với việc thực hiện phát triển kinh tế, xã hội; chú trọng công tác kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết biểu dương khen thưởng kịp thời, xứng đáng cho các tập thể, cá nhân.

Tại Hội nghị, 65 tập thể và 35 cá nhân được Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Huyện ủy và Chủ tịch UBND huyện khen thưởng, trong đó hai tập thể Phòng Giáo dục và Đào tạo cùng Nhân dân và cán bộ xã Việt Tiến được nhận Cờ thi đua của Chủ tịch UBND tỉnh. 

Đ/c Tống Ngọc Bắc, Ủy viên  BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy trao cờ thi đua cho tập thể Phòng GD&ĐT huyện; Nhân dân và cán bộ xã Việt Tiến

Đồng chí Lê Ô Pích, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện tặng Bằng khen của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể và cá nhân

Đ/c Nguyễn Văn Kiệm, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy trao thưởng cho các tập thể có thành tích tiêu biểu trong Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM

Đ/c Phùng Thị Ngọc Anh, Ủy viên BTV HU, Trưởng Ban Dân vận HU tặng thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác vận động quần chúng và xây dựng NTM

Đ/c Nguyễn Văn Phương, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện tặng thưởng cho các tập thể và cá nhân được Chủ tịch UBND huyện khen thưởng

Đồng chí Nguyễn Đại Lượng, Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch UBND huyện trao thưởng cho các thôn, phố văn hóa được Chủ tịch UBND huyện khen

 

 ​                                                                                                Nguyễn Hạnh

 

 


Tra cứu TTHC Tra cứu TTHC

Video Video

 

Số lượng truy cập Số lượng truy cập

Đang truy cập: 3,405
Tổng số trong ngày: 1,469
Tổng số trong tuần: 14,362
Tổng số trong tháng: 22,002
Tổng số trong năm: 48,225
Tổng số truy cập: 57,823