Thứ bảy, Ngày 23 Tháng 03 Năm 2019|

Tìm hiểu quy định pháp luật về tiếp cận thông tin

|
Lượt xem:

Nhu cầu thông tin của công dân đang ngày càng gia tăng, nhất là các thông tin liên quan trực tiếp đến việc thực hiện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân (như thông tin trong lĩnh vực quy hoạch đất đai, giao thông, xây dựng, đền bù, giải phóng mặt bằng,...). Trong khi đó, việc công khai và cung cấp thông tin của các cơ quan nhà nước mới chỉ đáp ứng một phần nhu cầu của người dân, chưa tạo điều kiện cho người dân tiếp cận thông tin một cách chủ động, nhanh chóng và thuận tiện.

Trên thực tế, phạm vi thông tin được công khai, hình thức công khai thông tin cũng như quy trình, thủ tục tiếp nhận yêu cầu và cung cấp thông tin theo yêu cầu tại các cơ quan nhà nước chưa được thực hiện thống nhất, còn phụ thuộc vào quyết định của từng cơ quan và thái độ phục vụ của công chức trực tiếp tiếp nhận yêu cầu. Việc đáp ứng yêu cầu cung cấp thông tin của công dân về hoạt động của các cơ quan nhà nước, về các vấn đề liên quan đến quyền và nghĩa vụ của mình còn hạn chế, nên người dân chưa thể chủ động thực hiện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình, cũng như tham gia vào các hoạt động của Nhà nước và xã hội, đóng góp ý kiến vào quá trình xây dựng và hoàn thiện chính sách, pháp luật, giúp Nhà nước hoạch định chính sách, pháp luật vừa sát thực tế, vừa hợp với lòng dân, bảo đảm điều hành và quản trị xã hội hiệu quả hơn. Ngày 6/4/2016 Quốc hội đã thông qua Luật tiếp cận thông tin và được Chủ tịch nước ký lệnh công bố ngày 19/4/2016. Luật có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2018. Nhằm giúp cho cán bộ và nhân dân trên địa bàn tỉnh tìm hiểu rõ hơn quy định của Luật, Phòng Tư pháp (cơ quan Thường trực của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện Việt Yên) biên soạn, biên tập Tài liệu "Tìm hiểu quy định pháp luật về tiếp cận thông tin", cuốn tài liệu được chia làm 03 phần cơ bản:

Phần thứ nhất: Những vấn đề cơ bản về tiếp cận thông tin;

Phần thứ hai: Tìm hiểu nội dung cơ bản của Luật tiếp cận thông tin;

Phần thứ ba: Các tác động chính sách của Luật đến người dân và xã hội.

Trong quá trình biên soạn, biên tập tài liệu không tránh khỏi những thiếu sót, rất mong nhận được sự trao đổi, chỉa sẻ và góp ý của quý bạn đọc để chúng tôi hoàn chỉnh tài liệu, phục vụ tốt nhất cho nhân dân ở cơ sở.

Trân trọng giới thiệu !

                         PHÒNG TƯ PHÁP HUYỆN VIỆT YÊN

Chi tiết Bộ tài liệu "Tìm hiểu quy định pháp luật về tiếp cận thông tin" xem tại đây!


Tra cứu TTHC Tra cứu TTHC

Video Video

 

Số lượng truy cập Số lượng truy cập

Đang truy cập: 10,747
Tổng số trong ngày: 1,590
Tổng số trong tuần: 14,483
Tổng số trong tháng: 22,123
Tổng số trong năm: 48,346
Tổng số truy cập: 57,944