Thứ bảy, Ngày 23 Tháng 03 Năm 2019|

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO - TUẦN 32 (Từ ngày 06/08/2018 đến ngày 12/08/2018)

|
Lượt xem:

 


Chủ tịch UBND huyện
Lê Ô Pích


Phó Chủ tịch UBND huyện
Nguyễn Đức Hiền


Phó Chủ tịch UBND huyện
Nguyễn Đại Lượng


Phó Chủ tịch UBND huyện
Nguyễn Văn Phương


Phó Chủ tịch HĐND huyện
Nguyễn Hồng Đức


Phó Chủ tịch HĐND huyện
Đoàn Mạnh Chiến

Thứ 2
(06/08)

 

7:00 - Làm việc tại cơ quan -
13:30 - Kiểm tra cơ sở -

7:00 - Làm việc với Đoàn thẩm định xã chuẩn về Y tế-xe 377 - Vân Hà, Tiên Sơn
8:00 - Dự HN trực tuyến về công tác bảo vệ trẻ em-xe 377 - Trung tâm Viettel, số 515 Đường Hoàng Hoa Thám, TT Bích Động - Xe 377
13:30 - Làm việc với Đoàn thẩm định xã đạt chuẩn y tế-xe 377 - Trung Sơn - Xe 377

7:30 - Chủ trì HN giải quyết trong cấp GCN QSD đất khu vực giáp ranh Hồng Thái-Nghĩa Trung - PH2
9:00 - Chủ trì HN tháo gỡ trong xác định nghĩa vụ tài chính, thu tiền SDĐ, cấp GCN QSD đất - PH2
14:30 - Chủ trì HN giải quyết đơn ông Kết-Trung Sơn - PH2

7:00 - Làm việc tại cơ quan -
13:30 - Làm việc tại cơ quan -

7:00 - Làm việc tại cơ quan -
13:30 - Làm việc tại cơ quan -

Thứ 3
(07/08)

 

7:00 - Kiểm tra cơ sở -
13:30 - Làm việc tại cơ quan -

7:00 - Làm việc với Đoàn thẩm định xã đạt chuẩn Y tế - Hương Mai, Việt Tiến - Xe 729
7:30 - Dự lớp tập huấn về quản lý, duy tu di tích - Hội trường UBND huyện
13:30 - Làm việc với Đoàn thẩm định xã đạt chuẩn Y tế - Bích Sơn - Xe 729

7:00 - Làm việc tại cơ quan -
14:00 - Chủ trì thẩm định hồ sơ thu hồi BT GPMB 1 số DA - PH2

7:00 - Làm việc tại cơ quan -
13:30 - Làm việc tại cơ quan -

7:00 - Làm việc tại cơ quan -
13:30 - Làm việc tại cơ quan -

Thứ 4
(08/08)

 

7:00 - HN bỏ phiếu xét công nhận huyện đạt chuẩn NTM -
13:30 - Làm việc tại cơ quan -

7:00 - Làm việc với Đoàn thẩm định xã đạt chuẩn Y tế-xe 377 - Ninh Sơn, Quảng minh
8:00 - Dự HN lấy ý kiến góp ý Quy hoạch chùa Bổ Đà-xe 377 - Sở VHTT - Xe 377
13:30 - Làm việc với Đoàn thẩm định xã đạt chuẩn Y tế-xe 377 - Nghĩa Trung - Xe 377

7:00 - Làm việc tại cơ quan -
13:30 - Kiểm tra cơ sở -

7:00 - Làm việc tại cơ quan -
13:30 - Làm việc tại cơ quan -

7:00 - Làm việc tại cơ quan -
13:30 - Làm việc tại cơ quan -

Thứ 5
(09/08)

 

7:00 - Kiểm tra cơ sở -
13:30 - Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện ĐA tái cơ cấu ngành NN-xe 188 - PH số 1 nhà A Liên CQ tỉnh - xe 188

7:00 - Làm việc với Đoàn thẩm định xã đạt chuẩn Y tế-xe 377 - Tăng Tiến, Quang Châu
13:30 - Làm việc với Đoàn thẩm định xã đạt chuẩn Y tế-xe 377 - Quang Châu

7:00 - Làm việc tại cơ quan -
13:45 - Dự buổi làm việc với UB Pháp luật của Quốc hội về giải quyết KNTC - Tầng 2, UBND tỉnh - Xe 729

7:00 - Làm việc tại cơ quan -
13:30 - Dự HN giao ban TT HĐND và UBND huyện - PH2

7:00 - Làm việc tại cơ quan -
13:30 - Dự HN giao ban TT HĐND huyện - PH2

Thứ 6
(10/08)

 

7:00 - Dự HN đón chuẩn MTM xã Vân Hà - Xe 188
13:30 - Dự HN giao ban TT Huyện ủy -

7:00 - Giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện -
13:30 - Làm việc tại cơ quan -

7:00 - Giao ban CT, các PCT UBND huyện -
13:30 - Làm việc tại cơ quan -

7:00 - Dự đón chuẩn NTM xã Vân Hà - Xe 188
13:30 - Làm việc tại cơ quan -

7:00 - Làm việc tại cơ quan -
13:30 - Làm việc tại cơ quan -

Thứ 7
(11/08)

 

 

 

 

 

 

CN
(12/08)

 

 

 

 

 

 

Ban biên tập


Tra cứu TTHC Tra cứu TTHC

Video Video

 

Số lượng truy cập Số lượng truy cập

Đang truy cập: 3,393
Tổng số trong ngày: 1,490
Tổng số trong tuần: 14,383
Tổng số trong tháng: 22,023
Tổng số trong năm: 48,246
Tổng số truy cập: 57,844