Thứ tư, Ngày 27 Tháng 03 Năm 2019|

Hội đồng nhân dân xã Tự Lạn khóa 22, đã tổ chức kỳ họp thứ 10 HĐND xã

|
Lượt xem:

Sáng ngày 8/3/2019, Hội đồng nhân dân xã Tự Lạn khóa 22 đã tổ chức kỳ họp thứ 10 HĐND xã (kỳ họp bất thường). Dự kỳ họp có đại biểu HĐND huyện khu vực Tự Lạn-Thị trấn Bích Động- Bích Sơn; lãnh đạo Phòng Nội vụ huyện cùng các ông, bà đại biểu HĐND xã khóa 22, nhiệm kỳ 2016-2021.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã được nghe báo cáo các bước thực hiện Đề án sát nhập thôn, Tờ trình của UBND xã về việc thông qua Đề án sáp nhập 12 thôn gồm: thôn Đông -Cầu -Trước - Quế Võ- Nội Duệ; thôn Lửa Hồng -Râm-Đồng Niên; thôn Tân Lập-Nguộn -Xuân Lâm -Xuân Tiến để thành lập 3 thôn mới trên địa bàn xã Tự Lạn.

Các đại biểu, biểu quyết thông qua Nghị quyết của kỳ họp

Theo đề án, thôn Đông -Cầu-Trước- Quế Võ-Nội Duệ thành 01 thôn lấy tên gọi sau khi sáp nhập là thôn Cầu; thôn Lửa Hồng- Râm -Đồng Niên thành một thôn lấy tên gọi sau khi sáp nhập là thôn Râm; thôn Tân Lập-Nguộn- Xuân Lâm- Xuân Tiến sáp nhập thành một thôn lấy tên gọi sau khi sáp nhập là thôn Nguộn. Dự kiến sau khi sáp nhập thôn, 3 thôn mới gồm: thôn Râm, Nguộn, Cầu sẽ được xếp là thôn loại 1, tổng diện tích đất tự nhiên của thôn Cầu là 174,2ha, diện tích đất ở và đất sản xuất bình quân của mỗi hộ gia đình là 3105m/1 hộ; diện tích đất tự nhiên của thôn Râm là 220,2ha, diện tích đất ở và đất sản xuất bình quân của mỗi hộ gia đình là 6327m/1 hộ; thôn Nguộn có diện tích tự nhiên là 210,8ha, diện tích đất ở và đất bình quân của mỗi gia đình là 4790m2/1 hộ, mức bình quân chung của toàn xã là 32802/hộ.

Tiếp đó, kỳ họp đã được nghe báo cáo thẩm định của Ban pháp chế HĐND xã về kết quả thẩm định Tờ trình, dự thảo Nghị quyết của HĐND xã về việc sáp nhập 12 thôn thành 3 thôn mới.

Các đại biểu, biểu quyết thông qua Nghị quyết của kỳ họp

Kỳ họp đã thông qua Nghị quyết của HĐND xã về việc sáp nhập 12 thôn Đông -Cầu -Trước -Quế Võ-Nội Duệ; thôn Lửa Hồng- Râm-Đồng Niên; thôn Tân Lập-Nguộn-Xuân Lâm -Xuân Tiến để thành lập 3 thôn mới trên địa bàn xã với tỷ lệ tán thành100% trên tổng số đại biểu HĐND xã tham dự kỳ họp.

Nguyễn Hằng – Đài TT xã Tự Lạn

 

 


Tra cứu TTHC Tra cứu TTHC

Video Video

 

Số lượng truy cập Số lượng truy cập

Đang truy cập: 450
Tổng số trong ngày: 42
Tổng số trong tuần: 7,522
Tổng số trong tháng: 30,390
Tổng số trong năm: 56,613
Tổng số truy cập: 66,211