Thứ bảy, Ngày 23 Tháng 03 Năm 2019|

Hội Nghị trực tuyến toàn quốc về học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8 khóa XII

|
Lượt xem:

Ngày 23/11/2018, Ban Chấp hành Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc để học tập, nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII.

Điểm cầu huyện Việt Yên

Dự, chủ trì Hội nghị tại điểm cầu huyện Việt Yên có đồng chí Thân Văn Thuần, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, các đồng chí Ủy Viên Ban Thường vụ Huyện ủy, các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, cùng 280 đại biểu là các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy; các Báo cáo viên của huyện; Trưởng, phó các cơ quan, ban ngành, trung tâm Bối dưỡng chính trị, MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội huyện; các đảng viên thuộc  Đảng bộ Khối Đảng, Đoàn thể và các đảng viên thuộc Đảng bộ Khối cơ quan Nhà nước huyện. Dự tại điểm cầu ở 19 xã, thị trấn có toàn thể cán bộ, đảng viên của 19 Đảng bộ xã, thị trấn

Đ/c Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư khai mạc Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã nêu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng các nội dung Hội nghị Trung ương 8 khóa XII. Đồng chí nhấn mạnh: Đây là những nội dung quan trọng liên quan đến việc thực hiện các Nghị quyết của Đảng, cũng như vấn đề chuẩn bị cho Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Do vậy, đồng chí yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp khi tham gia học tập phải nghiên cứu, học tập để nắm chắc các nội dung của Hội nghị Trung ương 8 khóa XII, từ đó chỉ đạo, triển khai, thực hiện. Việc tham gia học tập, nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền các nội dung của hội nghị cũng là thể hiện tinh thần nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Tại hội nghị, đầu giờ buổi sáng, các đại biểu nghe đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ttrung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương giới thiệu, quán triệt nội dung của Quy định số 08, ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đảng. Tiếp đó, các đại biểu nghe đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phủ Thủ tướng Chính phủ giới thiệu, truyền đạt nội dung Kết luận số 37 ngày 17/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tình hình kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019

Đầu giờ buổi chiều, Hội nghị nghe đồng chí Trần Hồng Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ Trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường giới thiệu nội dung Nghị quyết số 36 ngày 22/10/2018 của ban Chấp hành Trung ương Đảng về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Thông qua hội nghị, giúp cho các đại biểu hiểu, các cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp nhận thức đúng đắn các nội dung của Hội nghị Trung ương 8 khóa XII. Ngay sau khi Hội nghị, các đại biểu, các cán bộ, đảng viên theo chức năng và nhiệm vụ được giao, chỉ đạo xây dựng và triển khai thực hiện hiệu quả chương trình hành động triển khai các nội dung của Hội nghị Trung ương 8 Khóa XII của Đảng, gắn với thực tiễn của ngành, cơ quan, đơn vị, làm cơ sở của bản thân mỗi cán bộ, đảng viên để xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cụ thể của từng cấp ủy, từng cơ quan, từng cá nhân đề xuất phương hướng, mục tiêu, giải pháp trong những lĩnh vực, nhiệm vụ, công việc được giao. Đồng thời, tiếp tục nghiên cứu, đề xuất và tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong từng lĩnh vực ngành, cơ quan, đơn vị để những quan điểm, định hướng chỉ đạo, các nội dung của Hội nghị Trung ương 8 khóa XII được áp dụng và phát huy hiệu quả trong thực tiễn cuộc sống.

Sau Hội nghị, Huyện ủy yêu cầu tất cả cán bộ, đảng viên viết bài thu hoạch gửi về Đảng ủy, chi bộ để chấm điểm và báo cáo về Ban Tuyên giáo Huyện ủy theo quy định.

                                                                           Danh Thắng

 


Tra cứu TTHC Tra cứu TTHC

Video Video

 

Số lượng truy cập Số lượng truy cập

Đang truy cập: 3,429
Tổng số trong ngày: 1,494
Tổng số trong tuần: 14,387
Tổng số trong tháng: 22,027
Tổng số trong năm: 48,250
Tổng số truy cập: 57,848