Thứ bảy, Ngày 23 Tháng 03 Năm 2019|

Ban CHQS huyện - Tập huấn cán bộ Dân quân tự vệ năm 2019

|
Lượt xem:

Từ ngày 14 - 18/01/2019, Ban CHQS huyện tổ chức tập huấn cán bộ Dân quân tự vệ (DQTV) năm 2019 cho 190 Cán bộ Trung đội trưởng dân quân cơ động và cán bộ thôn đội trưởng của 19 xã, thị trấn.

Quá trình tập huấn, các học viên được nghiên cứu các chuyên đề về: Quy mô, tổ chức xây dựng lực lượng DQTV ở cấp xã và cơ quan, tổ chức thuộc cấp huyện, tỉnh, đơn vị tự vệ trong doanh nghiệp; Quy định trình tự lập và phê chuẩn kế hoạch hoạt động của dân quân tự vệ; Phương pháp huấn luyện kỹ thuật chiến đấu bộ binh Bài 1: Bắn mục tiêu ẩn hiện ban ngày bằng súng trường K63; Thống nhất quy cách soạn thảo kế hoạch, tiến trình biểu huấn luyện DQTV; Nền nếp hành chính công tác DQTV cấp thôn, bản; Tổ chức, phương pháp huấn luyện đội ngũ chiến thuật DQTV cấp tiểu đội, trung đội; Tháo, lắp thông thường súng trường K63 và cách xử lý bom, mìn, đạn dược cấp 5.

Thực hành huấn luyện chiến thật Dân quân tự vệ 

Thông qua lớp tập huấn nhằm thống nhất, nâng cao trình độ huấn luyện, quản lý của cán bộ DQTV ở các xã, thị trấn, đơn vị tự vệ; nắm chắc công tác tham mưu tác chiến, hệ thống văn kiện, kế hoạch cấp xã; phương pháp huấn luyện chiến thuật, kỹ thuật chiến đấu bộ binh; điều lệnh và soạn thảo văn bản về công tác Quốc phòng địa phương, DQTV, Giáo dục QP&AN. Trên cơ sở đó tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị lãnh đạo, chỉ đạo và nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập, hoàn thành tốt nhiệm vụ QP-QSĐP năm 2019 và những năm tiếp theo.

                                                                                          Nguyễn Hạnh

 


Tra cứu TTHC Tra cứu TTHC

Video Video

 

Số lượng truy cập Số lượng truy cập

Đang truy cập: 3,413
Tổng số trong ngày: 1,492
Tổng số trong tuần: 14,385
Tổng số trong tháng: 22,025
Tổng số trong năm: 48,248
Tổng số truy cập: 57,846