Thứ bảy, Ngày 23 Tháng 03 Năm 2019|

Danh sách hộ nghèo, gia đình chính sách Danh sách hộ nghèo, gia đình chính sách

Ngày đăng: 05/04/2018
Căn cứ Quyết định số 7026/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả rà soát, thống kê hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2017 (theo chuẩn nghèo áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020). Tổng số hộ nghèo... Xem tiếp
Ngày đăng: 13/11/2017
Ngày 10/11/2017, Chủ tịch UBND huyện Việt Yên đã ban hành Quyết định số 7026/QĐ-UBND về việc phê duyệt k ết quả rà soát, thống kê hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2017 (theo chuẩn nghèo áp... Xem tiếp
Ngày đăng: 05/05/2017
Căn cứ Quyết định số 11374/QĐ-UBND về phê duyệt Kết quả tổng điều tra, rà soát hộ nghèo năm 2016 (theo chuẩn nghèo áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020). Tổng số hộ nghèo toàn huyện là 3042 hộ,... Xem tiếp
Ngày đăng: 16/12/2016
Ngày 14/12/2016 Chủ tịch UBND huyện Việt Yên ban hành Quyết định số 11374/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả tổng điều tra, rà soát hộ nghèo năm 2016 (theo chuẩn nghèo áp dụng cho giai... Xem tiếp
Ngày đăng: 24/04/2016
Ngày 28/3/2016 Chủ tịch UBND huyện Việt Yên ban hành Quyết định số 1324/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả tổng điều tra, rà soát hộ nghèo của 19 xã, thị trấn năm 2015 (theo chuẩn nghèo áp dụng... Xem tiếp
Ngày đăng: 20/01/2016
Xem chi tiết Kế hoạch tại đây Xem tiếp

Danh mục Danh mục

Danh sách chuyên mục tạm thời không có.

Tra cứu Tình trạng hồ sơ TTHC Tra cứu Tình trạng hồ sơ TTHC

Video Video

Không tìm thấy video nào

 

Số lượng truy cập Số lượng truy cập

Đang truy cập: 3,460
Tổng số trong ngày: 1,486
Tổng số trong tuần: 14,379
Tổng số trong tháng: 22,020
Tổng số trong năm: 48,243
Tổng số truy cập: 57,841