Thứ bảy, Ngày 23 Tháng 03 Năm 2019|

Sơ đồ tổ chức Sơ đồ tổ chức

Sơ đồ tổ chức

|
Lượt xem:

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC BỘ MÁY

 


Cơ cấu tổ chức Cơ cấu tổ chức

Ngày đăng: 10/05/2016
Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện LÊ Ô PÍCH Sinh ngày:19/7/1980 Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp ... Xem tiếp
Ngày đăng: 10/05/2016
Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện NGUYỄN VĂN KIỆM Sinh ngày: 05/6/1960 Trình độ chuyên... Xem tiếp
Ngày đăng: 09/05/2016
Bí thư Huyện ủy Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện LÊ Ô PÍCH Sinh ngày:19/7/1980 Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Trình độ lý luận... Xem tiếp
Ngày đăng: 09/05/2016
Ban thường vụ huyện ủy Th­ường trực HĐND huyện Thường trực UBND huyện Ủy ban kiểm tra Ban... Xem tiếp
Ngày đăng: 10/01/2016
Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện LÊ Ô PÍCH Sinh ngày:19/7/1980 Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp ... Xem tiếp

Tra cứu TTHC Tra cứu TTHC

Video Video

 

Số lượng truy cập Số lượng truy cập

Đang truy cập: 10,666
Tổng số trong ngày: 1,604
Tổng số trong tuần: 14,497
Tổng số trong tháng: 22,137
Tổng số trong năm: 48,360
Tổng số truy cập: 57,958