Thứ tư, Ngày 27 Tháng 03 Năm 2019|

Đầu tư mua sắm công Đầu tư mua sắm công

Ngày đăng: 15/10/2018
Tên dự án Mô tả Tình trạng dự án Quyết định về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Mua... Xem tiếp
Ngày đăng: 15/10/2018
Ngày 04 tháng 4 năm 2018, UBND huyện ban hành Quyết định số 1079/QĐ-UBND, về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: mua sắm lò đốt rác thải sinh hoạt Files gắn: ... Xem tiếp
Ngày đăng: 15/10/2018
Ngày 17 tháng 4 năm 2018, UBND huyện ban hành Quyết định số 1683/QĐ-UBND, về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: mua sắm xe gom rác, thùng đựng rác Files gắn: ... Xem tiếp
Ngày đăng: 12/10/2017
Ngày 12/9/2017, Chủ tịch UBND huyện đã ban hành Quyết định số 5993/QĐ-UBND về việc phê duyệt Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật công trình: Quảng Trường Trung Tâm huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang giai đoạn... Xem tiếp
Ngày đăng: 11/10/2017
Xem chi tiết tại dây: Download Xem tiếp
Ngày đăng: 04/09/2017
Trung tâm Phát triển Quỹ đất &CCN huyện Việt Yên phối hợp với Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bắc Giang tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở thuộc huyện Việt Yên như sau: 1. Đấu... Xem tiếp
Ngày đăng: 05/09/2016
Trung tâm Phát triển quỹ đất và CCN huyện Việt Yên phối hợp với Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bắc Giang tổ chức đấu giá quyền sử dụng(QSD) 98 lô đất ở tại 05 xã, thị trấn trên địa bàn... Xem tiếp
Ngày đăng: 09/08/2016
Trung tâm Phát triển quỹ đất và CCN huyện Việt Yên phối hợp với Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bắc Giang tổ chức đấu giá quyền sử dụng(QSD) 90 lô đất ở tại 04 xã, thị trấn trên địa bàn... Xem tiếp
Ngày đăng: 23/06/2016
Trung tâm Phát triển quỹ đất và CCN huyện Việt Yên phối hợp với Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bắc Giang tổ chức đấu giá quyền sử dụng(QSD) 103 lô đất ở tại 04 xã, thị trấn trên địa... Xem tiếp

Danh mục Danh mục

Danh sách chuyên mục tạm thời không có.

Tra cứu Tình trạng hồ sơ TTHC Tra cứu Tình trạng hồ sơ TTHC

Video Video

Không tìm thấy video nào

 

Số lượng truy cập Số lượng truy cập

Đang truy cập: 181
Tổng số trong ngày: 8
Tổng số trong tuần: 7,488
Tổng số trong tháng: 30,356
Tổng số trong năm: 56,580
Tổng số truy cập: 66,178