Thứ năm, 21/02/2019 04:51:09

XÂY DỰNG CƠ SỞ VẬT CHẤT, TRƯỜNG CHUẨN QUỐC GIA, CHUẨN BỊ CÁC ĐIỀU KIỆN CHO ĐỔI MỚI CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG

Ngày đăng: 15-01-2019 <------> Người tạo: Ban Biên Tập <------>

Ngành Giáo dục Việt Yên luôn xác định cơ sở vật chất, trường chuẩn quốc gia là một trong những điều kiện để thực hiện tốt chương trình giáo dục phổ thông,c hính vì vậy trong những năm vừa qua ngành đã chủ động làm tốt công tác tham mưu với Huyện ủy, UBND huyện cùng cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn vào cuộc một cách quyết liệt và xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế xã hội của địa phương và  được cụ thể hóa trong nghị quyết của cấp ủy đảng, HĐND các cấp. UBND huyện Việt Yên xây dựng kế hoạch, thành lập Ban chỉ đạo cấp huyện; xây dựng cơ chế đầu tư từ ngân sách địa phương; ưu tiên bố trí các nguồn lực để thực hiện kế hoạch xây dựng cơ sở vật chất, trường chuẩn quốc gia; chỉ đạo các cơ quan, các ngành, các xã, thị trấn lập kế hoạch chi tiết để tổ chức thực hiện có hiệu quả.

Bằng nhiều hình thức, UBND huyện thường xuyên tuyên truyền nâng cao nhận thức về mục đích, ý nghĩa, vai trò của việc thực hiện kế hoạch trong cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội, các tầng lớp nhân dân. Nội dung, mục đích, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kế hoạch được công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng và trong các hội nghị, hội thảo về công tác xây dựng cơ sở vật chất, trường học đạt chuẩn quốc gia. Các cơ quan tuyên truyền từ huyện đến cơ sở thường xuyên đưa tin bài tuyên truyền về kết quả thực hiện mục tiêu của kế hoạch; ủy ban MTTQ, các đoàn thể nhân dân tích cực vận động, tuyên truyền các đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực tham gia vào công tác xây dựng cơ sở vật chất trường chuẩn quốc gia. Do làm tốt công tác tổ chức nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện kế hoạch; các cấp ủy đảng, chính quyền, đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhân dân đã nhận thức sâu sắc về những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để thực hiện kế hoạch.

Công tác xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học được UBND huyện quan tâm chỉ đạo (xây dựng phòng học, phòng chức năng, công trình vệ sinh, nước sạch; mua sắm thiết bị, đồ dùng đồ chơi; cải tạo khuôn viên sư phạm, sân chơi, bãi tập, ...) phục vụ có hiệu quả các hoạt động giáo dục. Trong 03 năm, từ năm 2016 đến hết năm 2018 toàn huyện đã đầu tư xây mới được 462 phòng học, phòng chức năng với tổng kinh phí đầu tư gần 300 tỷ đồng. Trong đó: xây mới MN 233 phòng (đã đưa vào sử dụng 214 phòng, đang xây 19 phòng); TH xây mới 135 phòng (đã đưa vào sử dụng 93 phòng, đang xây dựng 42 phòng); THCS xây mới 94 phòng (đã đưa vào sử dụng 52 phòng, đang xây 42 phòng). Việc chú trọng xây dựng phòng học, phòng chức năng trong 03 năm qua đã nâng tỉ lệ phòng học kiên cố toàn huyện lên 89,88% (tăng 8.78% so với năm 2016). Trong đó: tỷ lệ kiên cố của bậc học MN đạt 81,19%, TH đạt 90,92%, THCS đạt 99,33% (so với năm 2016: MN tăng 17,9%, TH tăng 4,76%, THCS tăng 5,42%).

Cơ sở vật chất Trường MN Hồng Thái được đầu tư xây mới

Đến nay, 100% các trường TH, THCS được trang bị đầy đủ phòng học tiếng Anh thông thường và phòng học tiếng Anh thông minh; 100% các trường TH, THCS được trang bị trang bị phòng máy vi tính hiện đại, cấu hình cao.

Đồng chí: Bạch Đăng Khoa - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Bắc Giang thăm CSVC phòng máy vi tính Trường TH Bích Sơn

Trong 03 năm, công tác xã hội hoá giáo dục trên địa bàn huyện được các địa phương tổ chức thực hiện hiệu quả, huy động được nhiều tổ chức, nhiều cá nhân cùng nhân dân địa phương tập trung cải tạo, sửa chữa nâng cấp phòng học, phòng chức  năng, các công trình vệ sinh, bổ sung trang thiết bị, đồ dùng dạy học. Tiêu biểu như Trường THCS Thân Nhân Trung được tập đoàn Sun Group tài trợ 01 công trình nhà đa năng với tổng kinh phí 05 tỉ đồng, Trường TH Tự Lạn và Trường THCS Tự Lạn được Ngân hàng Agribank Việt Nam tài trợ 12 phòng học với tổng kinh phí 06 tỉ đồng; các tổ chức phi chính phủ của Nhật Bản tài trợ Trường TH Tiên Sơn 05 phòng học trị giá 1,8 tỉ đồng, Trường TH Ninh Sơn được tài trợ 05 phòng học 1,8 tỉ, Trường TH Tăng Tiến được công ty TNHH Tân Quang Cường - TP. Hồ Chí Minh tặng 06 phòng học và 01 phòng máy tính với tổng kinh phí 3,5 tỉ.

Hình ảnh: Trường THCS Thân Nhân Trung tổ chức khánh thành nhà đa năng do Tập đoàn SunGroup xây tặng

Đến nay, toàn huyện có 58/62 trường chuẩn quốc gia, đạt tỉ lệ 93,55 % (tăng 12,3% so với năm 2015 và tăng 1,15% so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Việt Yên lần thứ XXII). Kết quả xây dựng cơ sở vật chất, trường chuẩn quốc gia đã góp phần quan trọng vào việc củng cố vững chắc công tác phổ cập giáo dục các cấp học; tạo các điều kiện tốt để nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục. Chất lượng giáo dục đạo đức được nâng lên, học sinh được xếp loại học lực khá, giỏi, học sinh lên lớp, học sinh đỗ vào các trường THPT chiếm tỷ lệ cao. Kết quả thi học sinh giỏi cấp tỉnh luôn nằm trong tốp dẫn đầu của tỉnh. Chất lượng và hiệu quả giáo dục ở các nhà trường luôn được phụ huynh học sinh tin tưởng, đánh giá cao.

Đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục cơ bản đủ về số lượng, đảm bảo cơ cấu bộ môn, đạt chuẩn trình độ đào tạo; các tổ chức bộ máy trong các nhà trường hoạt động có hiệu quả, Toàn ngành có 2.356 cán bộ, giáo viên trong đó: MN có 767 cán bộ, giáo viên (81 CBQL, 661 GV, 25 NV), TH có 915 cán bộ, giáo viên (59 CBQL, 771 GV, 85 NV), THCS có 674 cán bộ, giáo viên (40 CBQL, 571 GV, 63 NV). Tỉ lệ giáo viên của MN đạt 1,8; TH đạt 1,33; THCS đạt 1,9. 100% cán bộ quản lý và giáo viên các trường đều có trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn. Trong đó, ngành học MN 89,5% trên chuẩn, TH 93,3% trên chuẩn, THCS 83,1% trên chuẩn; 07 CBQL và giáo viên đạt trình độ Thạc sĩ; 100% CBQL có trình độ trung cấp lí luận chính trị, 01 CBQL có trình độ cao cấp lí luận chính trị. Đội ngũ CBQL, giáo viên có kinh nghiệm, gương mẫu nhiệt tình công tác, nhiều năm đạt danh hiệu giáo viên giỏi, chiến sỹ thi đua các cấp.

Có thể khẳng định việc đầu tư xây dựng cơ sở vất chất, trường chuẩn quốc gia được UBND huyện, các địa phương quan tâm đầu tư đã góp phần quan trọng cho việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Đây là cơ sở vững chắc để ngành giáo dục Việt Yên tiếp tục duy trì và giữ vững vị trí tốp đầu trong các phong trào giáo dục của tỉnh Bắc Giang.

Những kết quả đạt được trong những năm qua đã khẳng định đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh trong toàn ngành ngày càng phát triển cả về số lượng, chất lượng, đóng vai trò vô cùng quan trọng trong sự nghiệp phát triển giáo dục, là nền tảng vững chắc để thực hiện đổi mới chương trình giáo dục phổ thông. Trong bối cảnh toàn ngành đang tích cực đẩy mạnh đổi mới phương pháp dạy học, chuẩn bị tích cực cho việc đổi mới chương trình giáo dục phổ thông, đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý trong ngành đã không ngừng phấn đấu, vươn lên để khẳng định vai trò, trách nhiệm luôn gương mẫu, tiên phong trong việc đổi mới quản lý, giảng dạy, kiểm tra, đánh giá; cải tiến phương pháp dạy học để phù hợp với điều kiện thực tiễn nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chất lượng mũi nhọn và chuẩn bị tốt các điều kiện cho việc đổi mới giáo dục phổ thông vào năm 2020.

Đỗ Thị Hương- Trưởng phòng GD&ĐT