Chủ nhật, 17/02/2019 13:00:17

Việt Yên tích cực tập huấn chuyên môn, bồi dưỡng chính trị cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các trường tiểu học chuẩn bị cho năm học mới 2018-2019

Ngày đăng: 01-09-2018 <------> Người tạo: Ban Biên Tập <------>

Để chuẩn bị tốt các điều kiện cho năm học mới 2018-2019; trang bị, bổ sung một số kỹ năng quản lý, chuyên môn nghiệp vụ, bản lĩnh chính trị cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên của các trường tiểu học trong huyện cấp học Tiểu học huyện Việt Yên đã tích cực tập huấn chuyên môn, bồi dưỡng chính trị cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các trường tiểu học bắt đầu từ ngày 13/8/2018.

Cấp huyện tổ chức 04 lớp tập huấn: Lớp Thiết lập và quản lý thư viện; Tiết đọc thư viện; Kỹ thuật dạy học cộng tác theo hướng giải quyết vấn đề; Kỹ thuật đánh giá học sinh tiểu học cho 100% cán bộ quản lý và giáo viên cốt cán các nhà trường với 362 lượt người tham gia; phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổ chức bồi dưỡng lý luận chính trị cho 100% Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn các trường; phối hợp tổ chức tập huấn công tác quản lý và sử dụng các khoản thu, chi từ người học trong các trường công lập năm học 2018-2019 cho Hiệu trưởng, kế toán các trường vào ngày 31/8/2018.

Phòng GD&ĐT chỉ đạo các trường tổ chức tập huấn đến 100% cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, hoàn thành trước ngày 15/9/2018; Phòng GD&ĐT duyệt lịch tập huấn, dự tập huấn tại một số trường. Đến ngày 31/8/2019 các trường đã hoàn thành tập huấn theo chỉ đạo của Phòng GD&ĐT; với gần 5.000 lượt người tham dự.

Thông qua viết bài thu hoạch, qua phỏng vấn, trao đổi; thông qua các video tập huấn các trường nộp cho Phòng GD&ĐT cho thấy mục tiêu tập huấn, kế hoạch tập huấn đã được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả; cán bộ, giáo viên, nhân viên tự tin bước vào năm học mới.

Trong năm học 2018-2019, Phòng GD&ĐT Việt Yên sẽ tổ chức kiểm tra, đánh giá việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ năm học, kiểm tra việc vận dụng các vấn đề tập huấn vào quản lý, giảng dậy của các trường; sử dụng kết quả kiểm tra làm căn cứ để đánh giá Hiệu trưởng, xếp loại thi đua các đơn vị.

Với sự quan tâm chỉ đạo, tập huấn của Phòng GD&ĐT, sự vào cuộc quyết liệt của các nhà trường, hứa hẹn năm học 2018-2019 cấp học Tiểu học huyện Việt Yên sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Trần Văn Huân - Phòng GD&ĐT Việt Yên