Thứ 6, 22/02/2019 21:48:51

Việt Yên là đơn vị đầu tiên của tỉnh Bắc Giang hoàn thành xuất sắc Đề án sáp nhập các trường học trên địa bàn huyện năm 2018

Ngày đăng: 29-11-2018 <------> Người tạo: Ban Biên Tập <------>

Thực hiện Kế hoạch số 47-KH/TU ngày 30/5/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang về thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng của các đơn vị sự nghiệp công lập, trong đó có các trường học, UBND huyện Việt Yên đã xây dựng Kế hoạch “Sáp nhập các trường mầm non, tiểu học trên địa bàn huyện Việt Yên” đảm bảo hợp lý, nâng cao chất lượng giáo dục, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và đào tạo nguồn nhân lực của địa phương. Trên cơ sở quy mô phát triển dân số, kế hoạch sáp nhập các trường của UBND huyện, cơ sở vật chất hiện trạng các nhà trường để rà duyệt, dự kiến kế hoạch tăng lớp năm học 2019-2020 và các năm tiếp theo để đề xuất nhu cầu xây dựng phòng học, các phòng chức năng, đội ngũ cán bộ, giáo viên đảm bảo phục vụ chương trình giáo dục phổ thông mới. Khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng trường mầm non tư thục, thành lập các nhóm trẻ độc lập tư thục (ĐLTT), nhất là tại các khu, cụm công nghiệp, đông dân cư. Đồng thời tinh giản bộ máy và tạo điều kiện thuận lợi để đầu tư, trang thiết bị dạy học; tinh giản, sắp xếp lại đội ngũ CBQL, giáo viên, nhân viên nhằm nâng cao toàn diện chất lượng giáo dục trên địa bàn huyện.

       Cơ sở vật chất được đầu tư, xây mới

Kế hoạch được thực hiện dưới sự quyết tâm chỉ đạo cao của lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND huyện trong từng giai đoạn và từng thời điểm cụ thể; được Đảng ủy, HĐND, UBND các xã, thị trấn và các ngành trên địa bàn huyện đồng thuận thực hiện; đội ngũ giáo viên, nhân viên và CBQL các trường tích cực thực hiện các nội dung trong Kế hoạch. Kết quả đến ngày 24/8/2018, huyện Việt Yên đã hoàn thành xuất sắc vượt chỉ tiêu về thời gian và số lượng trường sáp nhập, là huyện đầu tiên của tỉnh Bắc Giang hoàn thành Đề án sáp nhập các trường MN, TH, THCS trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, đảm bảo cơ cấu mỗi xã thị trấn có 1 trường MN, 1 trường TH, 1 trường THCS công lập đáp ứng tốt nhu cầu học tập của con em nhân dân; hệ thống, quy mô trường lớp trên địa bàn huyện đảm bảo đồng bộ và phù hợp với sự phát triển chung của toàn xã hội.

Trước sáp nhập, toàn huyện có 79 trường (33 trường MN, 27 trường TH, 19 trường THCS). Sau sáp nhập toàn huyện có 62 trường (24 trường MN công lập, 05 trường MN tư thục, 19 trường TH, 19 trường THCS. Thực hiện sáp nhập 18 trường mầm non ở 09 xã thành 09 trường mầm non; sáp nhập 16 trường tiểu học ở 08 xã thành 08 trường tiểu học theo kế hoạch của UBND huyện, ổn định bộ máy tổ chức và duy trì hoạt động các trường sau sáp nhập. Tổ chức đánh giá công tác sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị trường học theo tinh thần Nghị quyết số 140-NQ/TU ngày 23/9/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Sau sáp nhập, các đơn vị mới thành lập cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học đã được tăng cường, bổ sung, làm mới đáp ứng được yêu cầu dạy và học, đồng thời chuẩn bị các điều kiện cho việc đổi mới chương trình giáo dục phổ thông.

Sau sáp nhập môi trường cảnh quan sư phạm khang trang, sạch, đẹp

Việp sáp nhập các trường MN, TH công lập trên địa bàn của xã, thị trấn là một bước tiến, bước ngoặt quan trọng của ngành GD&ĐT huyện Việt Yên, tạo bước chuyển mới và là cơ sở vững chắc để ngành GD&ĐT huyện Việt Yên tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo” theo Nghị Quyết số 29-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng; được nhân dân ủng hộ, đồng thuận, đánh giá cao; các chế độ chính sách và các khoản đóng góp của người học trên cùng địa bàn xã, thị trấn được thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch đảm bảo công bằng; trong cùng địa bàn xã, thị trấn học sinh được thụ hưởng đồng đều các nguồn lực đầu tư từ xã hội cho giáo dục; hạ tầng CNTT, CSVC, trang thiết thiết bị dạy học được UBND các cấp chú trọng đầu tư xây dựng trên cơ sở đảm bảo các tiêu chuẩn của trường chuẩn quốc gia. Công tác quản lý nhà nước về giáo dục của UBND huyện được thực hiện đồng bộ, chặt chẽ, đạt hiệu quả cao; đội ngũ cán bộ quản lí các trường học sau sáp nhập được tinh gọn, có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực chuyên môn cao, làm việc trí tuệ, sáng tạo, khoa học đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ; đội ngũ nhân viên được bố trí, sắp xếp lại đảm bảo 100% các trường MN công lập có 02 nhân viên (01 kế toán, 01 nhân viên y tế), số nhân viên của các trường TH, THCS được bố trí đảm bảo quy định; giáo viên các cấp học được bố trí đảm bảo cân đối về tỉ lệ và cơ cấu bộ môn.

      Sau sáp nhập trang thiết bị dạy học được tăng cường

Hoàn thành việc sáp nhập các trường MN, TH trên địa bàn huyện Việt Yên năm 2018 là bước tiến quan trọng của ngành GD&ĐT với sự tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị trên địa bàn huyện, sự đồng thuận của nhân dân, sự quyết tâm cao của đội ngũ cán bộ quản lí, giáo viên, nhân viên các nhà trường; là tiền đề quan trọng để ngành GD&ĐT huyện Việt Yên tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, giữ vững vị trí tốp đầu trong phạm vi toàn tỉnh đáp ứng yêu cầu đổi mới và hội nhập quốc tế.

Đỗ Thị Hương - Trưởng Phòng GD&ĐT