Chủ nhật, 17/02/2019 22:46:05

UBND huyện tổ chức Hội nghị Tập huấn công tác quản lý và tu bổ di tích năm 2018

Ngày đăng: 07-08-2018 <------> Người tạo: Ban Biên Tập <------>

Ngày 07/8/2018, UBND huyện tổ chức Hội nghị Tập huấn công tác quản lý và tu bổ di tích năm 2018.

Các đại biểu tham dự Hội nghị tập huấn

Dự Hội nghị có ông Nguyễn Hữu Phương Trưởng Phòng QLDSVH, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch; ông Nguyễn Văn Phong- Viện Trần Nhân Tông – Đại học Quốc Gia Hà Nội, nguyên phó Giám đốc Bảo tàng Bắc Giang; ông Đào Trọng Ca – Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin, ông Nguyễn Đức Hiền – Giám đốc Trung tâm Văn hóa – Thể thao; ông Nguyễn Văn Thư – Giám đốc Ban quản lý di tích huyện. Dự có Thượng tọa Tự Tục Vinh - Phó ban trị sự giáo hội phật giáo huyện, Trụ trì chùa Bổ Đà; ông Đào Quang Vinh - Giám đốc công ty cổ phần xây dựng và Tu bổ di tích Thăng Long; cùng các đồng chí lãnh đạo, cán bộ công chức, viên chức các cơ quan: Phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện; Ban Quản lý Di tích huyện; Đại diện lãnh đạo UBND các xã, thị trấn; Trưởng Ban quản lý di tích; Công chức văn hóa xã hội; đại diện lãnh đạo thôn có di tích được xếp hạng; trụ trì, người đại diện trông coi di tích trên địa bàn.

Đồng chí Đào Trọng Ca - Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin phát biểu khai mạc hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị tập huấn công tác quản lý và tu bổ di tích năm 2018, đồng chí Đào Trọng Ca - Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin đã chỉ ra những tồn tại hạn chế trong công tác quản lý và tu bổ di tích trên địa bàn thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh mục đích, ý nghĩa việc tổ chức lớp tập huấn đó là: Phổ biến, trao đổi những kiến thức cơ bản về Luật di sản văn hóa năm 2001, được sửa đổi, bổ sung năm 2009 và các văn bản liên quan; để từng bước đưa công tác quản lý và tu bổ di tích trên địa bàn hoạt động ngày một hiệu quả, chất lượng. Nâng cao hiệu quả và chất lượng của Ban quản lý di tích từ huyện tới cơ sở; xác định rõ trách nhiệm quản lý nhà nước của UBND cấp xã đối với các di tích trên địa bàn và Ban quản lý di tích ở cơ sở trong việc bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị của di tích. Trao đổi kinh nghiệm giữa các Ban Quản lý di tích cơ sở, từ đó rút ra những bài học hay, kinh nghiệm quý để nhân rộng, từng bước khắc phục những hạn chế, yếu kém, bất cập trong công tác quản lý và tu bổ di tích trong thời gian vừa qua.

Quang cảnh Hội nghị tập huấn

Tại hội nghị các đại biểu đã được nghe Thạc sĩ Nguyễn Hữu Phương Trưởng Phòng QLDSVH, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch báo cáo chuyên đề về “Giới thiệu tổng quan về di tích trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; những ưu điểm và hạn chế trong công tác quản lý Nhà nước về di tích thời gian qua; Thực trạng công tác bảo vệ di vật, cổ vật trong di tích trên địa bàn thời gian qua, một số biện pháp quản lý, chống mất cắp di vật, cổ vật trong di tích. Hướng dẫn quy trình tiến hành tu bổ, tôn tạo di tích; Các thủ tục, trình tự bổ sung tài liệu, hiện vật vào di tích”; Tiến sĩ Nguyễn Văn Phong- Viện Trần Nhân Tông – Đại học Quốc Gia Hà Nội báo cáo tại hội nghị chuyên đề “Biểu tượng trong di sản văn hóa Việt Nam; cách nhận diện các biểu tượng, sản phẩm, linh vật trong di tích truyền thống. Việc bài trí đồ thờ tự trong các di tích lịch sử - văn hóa”.

Việc tổ chức Hội nghị Tập huấn công tác quản lý và tu bổ di tích góp phần bổ sung kiến thức cần thiết cho đội ngũ cán bộ công chức, viên chức các cơ quan liên quan và Ban quản lý di tích cơ sở, từ đó từng bước đưa công tác quản lý và tu bổ di tích trên địa bàn ngày càng chặt chẽ, đi vào nề nếp, đảm bảo chất lượng, hiệu quả theo đúng pháp luật.

Văn Lộc