Chủ nhật, 17/02/2019 22:57:29

Thị trấn Bích Động bình xét gia đình, làng, khu phố văn hóa

Ngày đăng: 09-10-2018 <------> Người tạo: Ban Biên Tập <------>

Chiều ngày 8/10, BCĐ phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa thị trấn Bích Động tổ chức họp xét gia đình văn hóa, làng, khu phố văn hóa năm 2018.

Đến dự có đồng chí Nguyễn Thị Kim Cúc, Trưởng Đài truyền thanh, thành viên BCĐ phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa huyện; các đồng chí thành viên BCĐ phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa thị trấn Bích Động; Bí thư, Trưởng các thôn, phố.

Quang cảnh Hội nghị

Trên tinh thần nghiêm túc, thẳng thắn, các đại biểu đã đóng góp ý kiến và đưa ra những nhận xét trong quá trình thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở các khu dân cư.

Các đại biểu thống nhất bình xét thôn Đông có 244 gia đình đạt gia đình văn hóa, đạt tỷ lệ 86,5%; thôn Trung là 224 gia đình, đạt 86%; thôn Dục Quang là 472 gia đình, đạt 82%; khu phố 1 là 204 gia đình, đạt 93,6%; khu phố 2 là 314 gia đình, đạt 94,5% và khu phố 3 là 197 gia đình, đạt 89,05%. Hội nghị cũng thống nhất giới thiệu BCĐ phong trào toàn dân doàn kết xây dựng đời sống văn hóa huyện bình xét khu phố 1, phố 2, phố 3 và thôn Trung đạt thôn, phố văn hóa; giới thiệu gia đình ông Tống Ngọc Dũng, thôn Đông; gia đình ông Vũ Văn Sản, thôn Trung; gia đình ông Nguyễn Văn Điệp, thôn Dục Quang và gia đình bà Trần Thị Thanh Hà, khu phố 2 là những hộ gia đình tiêu biểu. Đề nghị Chủ tịch UBND huyện khen thưởng đơn vị khu phố 1.

                                                                           Thu Lợi