Thứ năm, 21/02/2019 04:33:09

Kế hoạch tổ chức Lễ đón nhận Quyết định công nhận bảo vật quốc gia và Lễ hội chùa Bổ Đà năm 2018

Ngày đăng: 28-02-2018 <------> Người tạo: Ban Biên Tập <------>

Ngày 27/02/2018, UBND huyện Việt Yên ban hành Kế hoạch số 44/KH-UBND về việc tổ chức Lễ đón nhận Quyết định công nhận bảo vật quốc gia và Lễ hội chùa Bổ Đà năm 2018. Theo đó nội dung, thời gian, địa điểm tổ chức cụ thể như sau:

I. NỘI DUNG

1. Tổ chức phần Lễ

Lễ đón nhận Quyết định công nhận bảo vật quốc gia “Mộc bản chùa Bổ Đà” và khai hội chùa Bổ Đà năm 2018.

2. Tổ chức phần Hội

- Tổ chức cắm trại trưng bày triển lãm sản vật làng nghề, nông sản thực phẩm tiêu biểu của địa phương; trình diễn Thư pháp; trình diễn di sản dân ca Quan họ; triển lãm cây cảnh; triển lãm ký họa Chùa Bổ Đà.

- Tổ chức Liên hoan hát Quan họ huyện lần thứ XVIII và hát Quan họ Đối đáp.

- Phối hợp tổ chức Giải vật dân tộc – vật tự do cấp tỉnh năm 2018.

- Phối hợp tổ chức Liên hoan hát Quan họ tỉnh Bắc Giang lần thứ V năm 2018.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

1. Lễ đón nhận Quyết định công nhận bảo vật quốc gia và khai hội chùa Bổ Đà: Bắt đầu từ 8h00’ đến 10h00’ ngày 31/3/2018 (tức ngày 15/2 Âm lịch).

2. Phần Lễ hội

Lễ hội truyền thống chùa Bổ Đà do UBND huyện Việt Yên tổ chức, diễn ra từ ngày 30/3/2018 đến ngày 03/4/2018 (tức ngày 14 - 18/2 Âm lịch) cụ thể như sau:

- Ngày 30/3/2018 (14/2 Âm lịch)

+ Từ 14h00’: Khai mạc triển lãm cây cảnh; khai mạc các trại: triển lãm sản vật làng nghề, nông sản thực phẩm tiêu biểu; trình diễn thư pháp, trình diễn di sản dân ca Quan họ; triển lãm ký họa Chùa Bổ Đà.

- Ngày 31/3/2018 (15/2 Âm lịch)

+ Từ 8h00’ đến 10h00’: Lễ đón nhận Quyết định công nhận bảo vật quốc gia và khai hội chùa Bổ Đà.

+ Từ 14h00’: Khai mạc Liên hoan hát Quan họ huyện Việt Yên lần thứ XVIII và hát Quan họ Đối đáp.

+ Từ 14h00’: Khai mạc Giải vật dân tộc - vật tự do tỉnh Bắc Giang năm 2018.

- Ngày 01/4/2018 (16/2 Âm lịch)

+ Từ 8h00’: Tiếp tục các hoạt động của Lễ hội.

- Ngày 02/4/2018 (17/2 Âm lịch)

+ Từ 8h00’: Tiếp tục các hoạt động của Lễ hội.

- Ngày 03/4/2018 (18/2 Âm lịch)

+ Từ 8h00’: Khai mạc Liên hoan hát Quan họ tỉnh Bắc Giang lần thứ V năm 2018;

+ Từ 15h30’: Tổng kết Lễ hội.

3. Địa điểm: Tại khu vực chùa Bổ Đà, xã Tiên Sơn, huyện Việt Yên.

Vậy, UBND huyện Việt Yên thông báo đến toàn thể nhân dân huyện nhà cùng các du khách thập phương trong và ngoài tỉnh biết và về tham dự Lễ đón nhận Quyết định công nhận bảo vật quốc gia và Lễ hội chùa Bổ Đà năm 2018.

Văn Lộc