Thứ năm, 21/02/2019 18:34:27

Dạy hát Ca trù cho hạt nhân văn nghệ tiêu biểu

Ngày đăng: 13-06-2018 <------> Người tạo: Ban Biên Tập <------>

Thực hiện Đề án “Bảo tồn và phát huy di sản văn hóa phi vật thể Ca trù huyện Việt Yên giai đoạn 2014 - 2020”. Sáng ngày 12- 6, Trung tâm Văn hóa- Thể thao huyện Việt Yên tổ chức lớp truyền dạy hát Ca trù cho các hạt nhân văn nghệ tiêu biểu trên địa bàn.

Quang cảnh buổi học

Dự lớp tập huấn có gần 20 ca nương và nhạc công, trống chầu. Tại đây các học viên đã được truyền dạy cách chơi đàn đáy, cách sử dụng bộ phách gõ lấy nhịp và hát ca trù theo lối hát nói, hát mưỡu, hát mở, hát giai du, hát sẩm và hát sông thương.

Trước đây hát Ca trù thường được tổ chức tại các cửa Đình, cửa Đền, ngày nay đã được thể hiện ở nhiều sân khấu khác nhau.

Lớp học được tổ chức nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng thực hành bài bản hát Ca trù cho học viên nhằm xây dựng, tổ chức câu lạc bộ mẫu để từng bước mở rộng trong toàn huyện.

Thu Lợi