Chủ nhật, 17/02/2019 12:28:45

Phòng Y tế tổ chức hội nghị triển khai một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực hành nghề y, dược

Ngày đăng: 05-10-2018 <------> Người tạo: Ban Biên Tập <------>

Sáng ngày 5/10, Phòng Y tế huyện phối hợp với Trung tâm Viettel Việt Yên tổ chức hội nghị phổ biến một số văn bản của Bộ Y tế hướng dẫn thi hành Nghị định của Chính phủ và triển khai sử dụng phần mềm quản lý thuốc tại các cơ sở bán lẻ thuốc trên địa bàn.

Tại đây 200 Trạm trưởng Trạm Y tế, cán bộ quản lý tủ thuốc Trạm Y tế các xã, thị trấn; các cơ sở hành nghề y dược tư nhân trong huyện đã được báo cáo viên triển khai sử dụng phần mềm quản lý thuốc tại các cơ sở bán lẻ thuốc. Triển khai Thông tư số 02/2018/TT-BYT của Bộ Y tế quy định về thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc; Thông tư số 19/2018/TT-BYT ngày 30/8/2018 của Bộ Y tế ban hành danh mục thuốc thiết yếu; Thông tư số 07/2017/TT-BYT ngày 3/5/2017 của Bộ Y tế ban hành danh mục thuốc không kê đơn; Thông tư số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT, ngày 31/12/2015 của Liên Bộ Y tế- Tài nguyên & Môi trường quy định về quản lý chất thải y tế; Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế; Thông tư số 46/2017/TT-BYT của Bộ Y tế hướng dẫn thực hiện một số điều Nghị định số 36/2016/NĐ-CP của Chính phủ; Thông tư số 52/2017/TT-BYT của Bộ Y tế quy định về đơn thuốc và việc kê đơn thuốc hóa dược, sinh phẩm trong điều trị ngoại trú.

Các đại biểu dự lớp tập huấn

Qua lớp tập huấn nhằm nâng cao kiến thức pháp luật cho cán bộ Trạm Y tế, người hoạt động trong lĩnh vực hành nghề y dược tư nhân. Qua đó nâng cao việc phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.

Xem chi tiết Thông tư 02/2018/TT-BYT tại đây!

                                                                                       Thu Lợi