Thứ 6, 22/02/2019 21:07:25

Tuyên truyền phổ biến pháp luật

Nghị định 146/2018/NĐ-CP: Hướng dẫn rõ thủ tục KCB bảo hiểm y tế

Nghị định 146/2018/NĐ-CP bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/12/2018, hướng dẫn rõ thủ tục khám chữa bệnh bảo hiểm y tế quy định cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (KCB), cơ quan bảo hiểm xã hội không được quy định thêm thủ tục khám chữa bệnh bảo...

Phương án thi và nội dung mới trong tuyển sinh vào lớp 10 THPT không chuyên năm học 2019-2020

Ngày 31/10/2018, Uỷ ban nhân dân (UBND) tỉnh Bắc Giang ban hành Quyết định số 678/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông (THPT) không chuyên năm học 2019-2020. Theo đó kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT không...

BỘ TÀI LIỆU HỎI – ĐÁP PHÁP LUẬT VỀ CĂN CƯỚC CÔNG DÂN

Trong điều kiện đất nước ta đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và chủ động hội nhập quốc tế, yêu cầu đặt ra là phải hiện đại hóa giấy tờ về căn cước công dân theo hướng ứng dụng thành tựu khoa học, kỹ thuật, công nghệ tiên tiến, phù hợp với...

Tìm hiểu quy định pháp luật về tiếp cận thông tin

Nhu cầu thông tin của công dân đang ngày càng gia tăng, nhất là các thông tin liên quan trực tiếp đến việc thực hiện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân (như thông tin trong lĩnh vực quy hoạch đất đai, giao thông, xây dựng,...

Quy định về chữ ký số và chứng thư số

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 130/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số. Theo đó, Chứng thư số do Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số quốc gia, tổ chức cung cấp...

Tập huấn kiến thức về tiết kiệm năng lượng cho hội viên Hội nông dân tỉnh năm 2018

Nhằm tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho hội viên Hội nông dân, sáng ngày 27/10/2018, tại nhà văn hóa xã Tự Lạn, Hội nông dân tỉnh phối hợp cùng Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển...

MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA CỦA NGÀY PHÁP LUẬT 9-11

Trong đời sống xã hội, pháp luật có vai trò đặc biệt quan trọng, vừa là công cụ quản lý nhà nước hữu hiệu, vừa tạo hành lang pháp lý an toàn, tin cậy, thuận lợi cho sự phát triển kinh tế - xã hội. Cùng với việc không ngừng xây dựng và hoàn thiện hệ...

Ninh Sơn tổ chức Hội thi “Phụ nữ tài năng, duyên dáng” năm 2018

Ngày 14/10, Hội LHPN xã Ninh Sơn đã tổ chức Hội thi “Phụ nữ tài năng, duyên dáng” năm 2018 với chủ đề An toàn thực phẩm và Vệ sinh môi trường. Dự Hội thi có đồng chí Nguyễn Thị Cúc, HUV,Chủ tịch Hội LHPN huyện; Nguyễn Thị Yến, Phó Chủ...

Hội thi Tìm hiểu kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường

Sáng ngày 08/10, Hội Liên hiệp Phụ nữ phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Phòng Y tế huyện tổ chức Hội thi: Tìm hiểu kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường. Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Kiệm, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ...

Bộ Y tế ban hành Thông tư mới về việc ban hành danh mục thuốc thiết yếu

Vừa qua, Bộ Y tế ban hành Thông tư số 19/2018/TT-BYT về việc ban hành Danh mục thuốc thiết yếu có hiệu lực từ ngày 15/10/2018. Theo Thông tư, Thuốc được xem xét lựa chọn vào danh mục thuốc thiết yếu khi đáp ứng các yêu cầu sau: Tiêu chí chung: -...

Phòng Y tế tổ chức hội nghị triển khai một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực hành nghề y, dược

Sáng ngày 5/10, Phòng Y tế huyện phối hợp với Trung tâm Viettel Việt Yên tổ chức hội nghị phổ biến một số văn bản của Bộ Y tế hướng dẫn thi hành Nghị định của Chính phủ và triển khai sử dụng phần mềm quản lý thuốc tại các cơ sở bán lẻ thuốc trên địa...

Những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10/2018:

1. Bổ sung các trường hợp “được” tinh giản biên chế Từ 15/10, Nghị định số 113/2018/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế sẽ có hiệu lực. Theo nghị định 113/2018, có thêm nhiều...

Các hành vi bị nghiêm cấm về an ninh mạng?

Luật An ninh mạng, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019, Theo Điều 8 quy định các hành vi bị nghiêm cấm về an ninh mạng như sau: 1. Sử dụng không gian mạng để thực hiện hành vi sau đây: a) Hành vi quy định tại khoản 1 Điều 18 của Luật này; b)...

Luật Tiếp cận thông tin sẽ bảo vệ quyền lợi chính đáng của công dân

Quyền tiếp cận thông tin là một trong các quyền cơ bản của con người, của công dân thuộc nhóm quyền dân sự - chính trị đã được ghi nhận trong Tuyên ngôn thế giới về nhân quyền của Liên Hợp quốc năm 1948, Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính...

Quy định xét tặng Kỷ niệm chương"Vì sự nghiệp Tư pháp"

Ngày 7/6/2018, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký ban hành Thông tư số 06/2018/TT-BTP quy định xét tặng Kỷ niệm chương"Vì sự nghiệp Tư pháp". Theo Quy định: Kỷ niệm chương được xét tặng một lần cho cá nhân, không truy tặng. Việc xét...

Xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật - Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước

Theo quy định của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017, nhiệm vụ xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật được triển khai đồng bộ, thống nhất trên toàn huyện. Gắn liền với nhiều mục tiêu: Là tiêu chí để đánh giá...

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước

Để phát huy vai trò tự quản của cộng đồng dân cư, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, môi trường gắn với thực hiện dân chủ ở cơ sở. Bảo vệ, giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, phong tục, tập quán tốt đẹp;...

Nghị định số 101/2018/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2014/NĐ-CP

Ngày 20/7/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 101/2018/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2014/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ quy định mẫu huân chương, huy chương, huy hiệu, kỷ niệm chương; mẫu...

Quyết định về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước

Ngày 12/7/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước. Theo đó, Văn bản điện tử đã ký số theo quy định của pháp luật được gửi, nhận qua hệ...

Quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng

Ngày 12/7/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 99/2018/NĐ-CP về Quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng. Theo dó quy định: Mức chuẩn để xác định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có...

Quy định mức kinh phí hỗ trợ đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Ngày 11/7/2018, HĐND tỉnh Bắc Giang đã ban hành Nghị quyết sô 05/2018/NQ-HĐND về Quy định mức kinh phí hỗ trợ đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư trên địa bàn tỉnh Bắc Giang để thực hiện Cuộc vận...

Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 07/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 của HĐND tỉnh Quy định chính sách hỗ trợ cứng hóa đường trục thôn, đường liên thôn và đường nội đồng gắn với giao thông liên thôn trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Ngày 11 tháng 7 năm 2018, HĐND tỉnh Bắc Giang đã ban hành Nghị quyết số 06/2018/NQ-HĐND về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 07/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định chính sách hỗ trợ cứng hóa đường trục thôn,...

Nghị quyết số 08/2018/NQ-HĐND về sửa đổi, bổ sung khoản 5 và khoản 8 Điều 16 Quy định phân cấp ngân sách các cấp chính quyền địa phương tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2017-2020

Ngày 11 tháng 7 năm 2018, HĐND tỉnh Bắc Giang đã ban hành Nghị quyết số 08/2018/NQ-HĐND về sửa đổi, bổ sung khoản 5 và khoản 8 Điều 16 Quy định phân cấp ngân sách các cấp chính quyền địa phương tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2017-2020 ban hành kèm theo...

Quy định chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Ngày 11/7/2018, HĐND tỉnh Bắc Giang đã ban hành Nghị quyết sô 04/2018/NQ-HĐND về Quy định chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh...

Việt Yên: Phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý đợt 1 năm 2018

Thực hiện Kế hoạch số 27/KH-STP ngày 15/3/2018 của Sở Tư pháp về trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Phòng Tư pháp phối hợp với Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước (Sở Tư pháp) tổ chức thực...

Pages

Subscribe to Tuyên truyền phổ biến pháp luật