Thứ 6, 19/10/2018 17:52:09

Tuyên truyền phổ biến pháp luật

Ninh Sơn tổ chức Hội thi “Phụ nữ tài năng, duyên dáng” năm 2018

Ngày 14/10, Hội LHPN xã Ninh Sơn đã tổ chức Hội thi “Phụ nữ tài năng, duyên dáng” năm 2018 với chủ đề An toàn thực phẩm và Vệ sinh môi trường. Dự Hội thi có đồng chí Nguyễn Thị Cúc, HUV,Chủ tịch Hội LHPN huyện; Nguyễn Thị Yến, Phó Chủ...

Hội thi Tìm hiểu kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường

Sáng ngày 08/10, Hội Liên hiệp Phụ nữ phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Phòng Y tế huyện tổ chức Hội thi: Tìm hiểu kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường. Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Kiệm, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ...

Bộ Y tế ban hành Thông tư mới về việc ban hành danh mục thuốc thiết yếu

Vừa qua, Bộ Y tế ban hành Thông tư số 19/2018/TT-BYT về việc ban hành Danh mục thuốc thiết yếu có hiệu lực từ ngày 15/10/2018. Theo Thông tư, Thuốc được xem xét lựa chọn vào danh mục thuốc thiết yếu khi đáp ứng các yêu cầu sau: Tiêu chí chung: -...

Phòng Y tế tổ chức hội nghị triển khai một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực hành nghề y, dược

Sáng ngày 5/10, Phòng Y tế huyện phối hợp với Trung tâm Viettel Việt Yên tổ chức hội nghị phổ biến một số văn bản của Bộ Y tế hướng dẫn thi hành Nghị định của Chính phủ và triển khai sử dụng phần mềm quản lý thuốc tại các cơ sở bán lẻ thuốc trên địa...

Những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10/2018:

1. Bổ sung các trường hợp “được” tinh giản biên chế Từ 15/10, Nghị định số 113/2018/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế sẽ có hiệu lực. Theo nghị định 113/2018, có thêm nhiều...

Các hành vi bị nghiêm cấm về an ninh mạng?

Luật An ninh mạng, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019, Theo Điều 8 quy định các hành vi bị nghiêm cấm về an ninh mạng như sau: 1. Sử dụng không gian mạng để thực hiện hành vi sau đây: a) Hành vi quy định tại khoản 1 Điều 18 của Luật này; b)...

Luật Tiếp cận thông tin sẽ bảo vệ quyền lợi chính đáng của công dân

Quyền tiếp cận thông tin là một trong các quyền cơ bản của con người, của công dân thuộc nhóm quyền dân sự - chính trị đã được ghi nhận trong Tuyên ngôn thế giới về nhân quyền của Liên Hợp quốc năm 1948, Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính...

Nghị định số 101/2018/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2014/NĐ-CP

Ngày 20/7/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 101/2018/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2014/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ quy định mẫu huân chương, huy chương, huy hiệu, kỷ niệm chương; mẫu...

Quy định xét tặng Kỷ niệm chương"Vì sự nghiệp Tư pháp"

Ngày 7/6/2018, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký ban hành Thông tư số 06/2018/TT-BTP quy định xét tặng Kỷ niệm chương"Vì sự nghiệp Tư pháp". Theo Quy định: Kỷ niệm chương được xét tặng một lần cho cá nhân, không truy tặng. Việc xét...

Xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật - Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước

Theo quy định của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017, nhiệm vụ xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật được triển khai đồng bộ, thống nhất trên toàn huyện. Gắn liền với nhiều mục tiêu: Là tiêu chí để đánh giá...

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước

Để phát huy vai trò tự quản của cộng đồng dân cư, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, môi trường gắn với thực hiện dân chủ ở cơ sở. Bảo vệ, giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, phong tục, tập quán tốt đẹp;...

Quyết định về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước

Ngày 12/7/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước. Theo đó, Văn bản điện tử đã ký số theo quy định của pháp luật được gửi, nhận qua hệ...

Quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng

Ngày 12/7/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 99/2018/NĐ-CP về Quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng. Theo dó quy định: Mức chuẩn để xác định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có...

Quy định chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Ngày 11/7/2018, HĐND tỉnh Bắc Giang đã ban hành Nghị quyết sô 04/2018/NQ-HĐND về Quy định chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh...

Quy định mức kinh phí hỗ trợ đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Ngày 11/7/2018, HĐND tỉnh Bắc Giang đã ban hành Nghị quyết sô 05/2018/NQ-HĐND về Quy định mức kinh phí hỗ trợ đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư trên địa bàn tỉnh Bắc Giang để thực hiện Cuộc vận...

Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 07/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 của HĐND tỉnh Quy định chính sách hỗ trợ cứng hóa đường trục thôn, đường liên thôn và đường nội đồng gắn với giao thông liên thôn trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Ngày 11 tháng 7 năm 2018, HĐND tỉnh Bắc Giang đã ban hành Nghị quyết số 06/2018/NQ-HĐND về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 07/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định chính sách hỗ trợ cứng hóa đường trục thôn,...

Nghị quyết số 08/2018/NQ-HĐND về sửa đổi, bổ sung khoản 5 và khoản 8 Điều 16 Quy định phân cấp ngân sách các cấp chính quyền địa phương tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2017-2020

Ngày 11 tháng 7 năm 2018, HĐND tỉnh Bắc Giang đã ban hành Nghị quyết số 08/2018/NQ-HĐND về sửa đổi, bổ sung khoản 5 và khoản 8 Điều 16 Quy định phân cấp ngân sách các cấp chính quyền địa phương tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2017-2020 ban hành kèm theo...

Việt Yên: Phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý đợt 1 năm 2018

Thực hiện Kế hoạch số 27/KH-STP ngày 15/3/2018 của Sở Tư pháp về trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Phòng Tư pháp phối hợp với Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước (Sở Tư pháp) tổ chức thực...

Những lỗi vi phạm giao thông đường bộ được nộp phạt trực tiếp cho Cảnh sát giao thông

Theo Điều 56 của Luật xử phạt vi phạm hành chính 2012, Điều 15 Thông tư 01/2016/TT-BCA ngày 04 tháng 01 năm 2016 của Bộ Công an quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ của Cảnh sát giao...

Điểm mới của Luật du lịch năm 2017 về cơ sở lưu trú du lịch

Luật Du lịch số 09/2017/QH14, chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2018, theo đó Luật Du lịch sửa đổi đã được rút gọn xuống còn 9 chương, 78 điều, với mục tiêu nhằm thúc đẩy du lịch phát triển, nâng cao chất lượng hoạt động du lịch; tạo điều kiện...

Quy chế xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập

Từ 15/1/2018, quy chế xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập được thực hiện theo Thông tư 29/2017/TT-BGDĐT do Bộ Giáo dục và Đào tạo mới ban hành. Quy chế này áp dụng đối với giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục (...

Mức lương tối thiểu vùng tăng từ 180.000-230.000 đồng/tháng được áp dụng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động từ ngày 01/01/2018.

Ngày 07/12/2017, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 141/2017/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. Theo đó, từ ngày 1/1/2018, sẽ áp dụng mức lương tối thiểu vùng từ 2.760.000 đến 3.980.000...

Chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ

Ngày 05/12/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 140/2017/NĐ-CP về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ. Nghị định này quy định về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt...

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định tiêu chuẩn hành nghề đấu giá tài sản, phí thẩm định điều kiện đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản

Ngày 06/10/2017, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 106/2017/TT-BTC về  Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định tiêu chuẩn hành nghề đấu giá tài sản, phí thẩm định điều kiện đăng ký hoạt động của doanh...

Quy định về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến và bảo đảm khả năng truy cập thuận tiện đối với trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước

Ngày 15/11/2017, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư số 32/2017/TT-BTTTT Quy định về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến và bảo đảm khả năng truy cập thuận tiện đối với trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của...

Pages

Subscribe to Tuyên truyền phổ biến pháp luật