Thứ 6, 22/02/2019 22:31:31

Danh sách câu hỏi và trả lời

Câu hỏi:

Xin hỏi các nguyên tắc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông được quy định như thế nào?

Trả lời:
Các văn bản liên quan:
Câu hỏi:

Xin hỏi, khi đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại nơi tiếp công dân, công dân có quyền và nghĩa vụ gì?

 

Trả lời:
Các văn bản liên quan:
Câu hỏi:

Xin hỏi Luật Tiếp công dân năm 2013 quy định nghiêm cấm những hành vi nào?

Trả lời:
Các văn bản liên quan: