Thứ năm, 21/02/2019 19:44:13

Vân Trung tổ chức Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2019-2024

Ngày đăng: 25-12-2018 <------> Người tạo: Ban Biên Tập <------>

Trong 02 ngày 24-25/12/2018, xã Vân Trung đã tổ chức Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam xã lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2019-2024. Dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Huyện uỷ viên, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện; lãnh đạo Đảng uỷ, HĐND, UBND, các đoàn thể chính trị xã hội; Bí thư chi bộ; Trạm trưởng Trạm Y tế, Hiệu trưởng các nhà trường đóng trên địa bàn; Chủ tịch MTTQ Việt Nam xã Vân Trung qua các thời kỳ cùng 85 đại biểu chính thức đại diện cho các tầng lớp nhân dân trên địa bàn toàn xã.

Toàn cảnh Đại hội 

Báo cáo trình tại Đại hội nêu rõ: Trong 5 năm qua, MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên xã Vân Trung luôn tích cực triển khai thực hiện chương trình phối hợp thống nhất hành động gắn với chương trình, nhiệm vụ cụ thể của tổ chức mình; luôn đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đảm bảo tính thiết thực và đạt hiệu quả cao; tích cực vận động đoàn viên, hội viên tham gia thực hiện các cuộc vận động do MTTQ chủ trì, nhất là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, với phương châm hướng mạnh về cơ sở và khu dân cư, đa dạng hóa các hoạt động của MTTQ và các tổ chức hội quần chúng, tích cực tham gia bảo vệ môi trường; quan tâm chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của đoàn viên, hội viên, xây dựng hệ thống chính trị thật sự trong sạch vững mạnh.

Trong 5 năm qua, cán bộ và nhân dân trong xã đã ủng hộ trên 413 triệu đồng ủng hộ các loại quỹ từ thiện, nhân đạo; hỗ trợ 14 hộ nghèo làm nhà mới; 127 hộ nghèo, cận nghèo 3.600 kg gạo lúc giáp hạt... Các hoạt động trên của MTTQ và các tổ chức thành viên xã Vân Trung đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo năm 2018 của xã xuống còn 3,29% theo chuẩn nghèo đa chiều mới.

Với tinh thần đoàn kết, nhất trí cao, Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam xã Vân Trung lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2019-2024 đã hiệp thương cử ra Uỷ ban MTTQ xã khoá XXIV, nhiệm kỳ 2019-2024 gồm 31 ông, bà. Đại hội cũng đã hiệp thương cử 6 đại biểu đi dự Đại hội MTTQ Việt Nam huyện Việt Yên được tổ chức trong thời gian tới.

                                                                                               Nguyễn Hạnh