Thứ 6, 22/02/2019 22:32:08

Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương thẩm tra hồ sơ, khảo sát thực tế tại Việt Yên

Ngày đăng: 29-08-2018 <------> Người tạo: Ban Biên Tập <------>

Chiều 28-8, đoàn công tác liên Bộ của Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương đã có buổi thẩm tra hồ sơ, khảo sát thực tế tại Việt Yên để đề nghị Trung ương xét công nhận huyện Việt Yên đạt chuẩn Nông thôn mới. Đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Chánh Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương làm Trưởng đoàn.

 Tiếp và  làm việc với đoàn có đồng chí Dương Văn Thái, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo một số Sở, ngành của tỉnh, Ở huyện có đồng chí Lê Ô Pích, Bí thư Huyện ủy Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện; đồng chí Nguyễn Văn Kiệm, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện; đồng chí Nguyễn Hồng Đức, Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân huyện; đồng chí Nguyễn Đức Hiền, Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân huyện; các Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, cùng các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của huyện, thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện.

Đoàn công tác đã đi khảo sát thực tế vùng sản xuất theo chuỗi giá trị đối với sản phẩm chủ lực; cảnh quan môi trường; hệ thống giao thông, công tác xử lý rác thải nước thải của một số doanh nghiệp, khu dân cư trên địa bàn; một số công trình cơ sở hạ tầng của huyện như Trung tâm Y tế dự phòng; trường tiểu học Bích Sơn; nhà máy nước sạch 206, lò đốt rác và Đình Nội Ninh xã Ninh Sơn; Chùa Bổ Đà xã Tiên Sơn;  Hợp tác xã Minh Tâm xã Việt Tiến và trường Trung học phổ thông Việt Yên số 2.

Đoàn công tác khảo sát thực tế tại Trung tâm Y tế dự phòng huyện

Đoàn công tác thăm quan thực tế tại trường tiểu học Bích Sơn

Các đồng chí trong Đoàn thăm nhà máy nước sạch Việt Yên

Các đồng chí trong Đoàn thăm trường PTTH Việt Yên số 2

Sau khi khảo sát thực tế ở địa phương và nghe báo cáo về quá trình thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới của huyện, các thành viên trong tổ công tác đều đánh giá cao nỗ lực xây dựng Nông thôn mới của huyện Việt Yên, nhất là việc phát triển thiết chế văn hóa, giáo dục, hệ thống giao thông nông thôn, hạ tầng cơ sở và cảnh quan môi trường. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Tiến Chánh Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương cho rằng: Qua đánh giá thực tế cũng như trong báo cáo thì huyện Việt Yên có đủ điều kiện để trở thành huyện Nông thôn mới. Tuy nhiên, đồng chí cũng yêu cầu tỉnh và huyện hoàn chỉnh thêm nội dung báo cáo như: Cần nêu rõ vai trò của người dân trong tham gia xây dựng Nông thôn mới; nêu rõ các cơ chế hỗ trợ của tỉnh và huyện trong phát triển giao thông, nông nghiệp. Đồng chí cũng yêu cầu huyện Việt Yên cần đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng công nghệ cao để nâng cao giá trị sản xuất, từ đó thu hẹp khoảng cách phân hóa trong phát triển kinh tế; cần có giải pháp xử lý môi trường các làng nghề, xử lý rác thải để đảm bảo phát triển bền vững.

Đồng chí Dương Văn Thái, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã thay mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh và huyện cảm ơn và tiếp thu ý kiến đóng góp của các thành viên trong đoàn công tác. Đồng chí yêu cầu các Sở, ban, ngành của tỉnh điều chỉnh báo cáo cho chính xác. Đồng chí cũng đề nghị Văn phòng Điều phối Trung ương tiếp tục giúp đỡ tỉnh và huyện hoàn thiện hồ sơ, sớm trình Chính phủ, trình Hội đồng thẩm định Trung ương xét công nhận Việt Yên là huyện Nông thôn mới trong năm 2018.

Nguyễn Hạnh