Thứ bẩy, 23/02/2019 05:22:45

Tuyên truyền phổ biến pháp luật về lĩnh vực khoáng sản tài nguyên nước

Ngày đăng: 25-12-2018 <------> Người tạo: Ban Biên Tập <------>

Chiều ngày 25/12, Ủy ban nhân dân huyện Việt Yên đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về lĩnh vực khoáng sản, tài nguyên nước. Dự hội nghị có các đồng chí thủ trưởng các cơ quan: Phòng Tài nguyên và môi trường,  phòng Tư pháp, Chi cục thuế, Công an huyện; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn, các doanh nghiệp, tổ chức hộ gia đình và cá nhân đang hoạt động trong lĩnh vực khoáng sản, tài nguyên nước trên địa bàn.

Quang cảnh buổi tập huấn

Tại hội nghị, các học viên đã được tuyên truyền, phổ biến một số nội dung cơ bản của Luật khoáng sản, Luật tài nguyên nước, Luật xử phạt vi phạm hành chính và các văn bản hướng dẫn thi hành các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành về lĩnh vực khoáng sản; thông qua nội dung, kế hoạch tuyên truyền phổ biến pháp luật về tài nguyên khoáng sản tài nguyên nước và văn bản quy phạm pháp luật mới được Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành.

Trong quá trình tập huấn, các đại biểu cũng được trao đổi, giải đáp những vướng mắc của chính quyền địa phương trong quá trình triển khai thực hiện các Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành nói trên.

                                                                                                   Nguyễn Hạnh