Thứ bẩy, 23/02/2019 05:26:51

Tự Lạn tổ chức Lễ phát động tháng cao điểm vận động nhân dân tham gia bảo hiểm y tế năm 2019

Ngày đăng: 02-11-2018 <------> Người tạo: Ban Biên Tập <------>

Sáng ngày 1/11/2018, tại nhà văn hóa xã Tự Lạn đã diễn ra Lễ phát động tháng cao điểm vận động nhân dân tham gia bảo hiểm y tế năm 2019, dự Lễ phát động có các đồng chí trong Thường trực Đảng ủy – HĐND – UBND – UB MTTQ xã; Trưởng, phó các ngành, đoàn thể xã; cán bộ, công chức; các ông, bà Trưởng thôn, Bí thư chi bộ, Trưởng Ban CT MTKDC thôn, Trạm trưởng Trạm y tế xã, Hiệu trưởng Trường Mầm non Tự Lạn, Tiểu học Tự Lạn, THCS Tự Lạn.

Toàn cảnh Lễ phát động

Sau khi có Chỉ thị số 08-CT/TU ngày 1/9/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Kế hoạch của UBND tỉnh; Kế hoạch số 139/KH-UBND ngày 26/10/2016 của UBND huyện Việt Yên về đẩy mạnh phát triển các đối tượng tham gia BHYT trên địa bàn huyện giai đoạn 2016-2020 được ban hành xã Tự Lạn đã xây dựng và triển khai kế hoạch cụ thể, sau 02 năm thực hiện toàn xã có 7.772/7855 người tham gia BHYT, đạt 98,9%. Năm 2019, xã Tự Lạn phấn đấu 100% dân số toàn xã có thẻ BHYT.

Hưởng ứng tháng cao điểm vận động nhân dân tham gia Bảo hiểm y tế, xã Tự Lạn sẽ tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với đối tượng tham gia bảo hiểm y tế, cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật bảo hiểm y tế, nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân trong việc thực hiện chính sách BHYT.

Tháng cao điểm vận động nhân dân tham gia bảo hiểm y tế năm 2019 được triển khai từ ngày 01/11 đến ngày 30/11/2018 nhằm huy động sự tham gia của cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan, đơn vị và mọi người dân trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo hiểm y tế; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc tham gia bảo hiểm y tế và mục tiêu thực hiện lộ trình tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân, qua đó góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, thực hiện tốt công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe của nhân dân./.

Nguyễn Hằng – Đài TT xã Tự Lạn