Thứ 6, 22/02/2019 21:34:10

Thông báo tiếp nhận giáo viên về công tác tại huyện Việt Yên năm học 2018-2019

Ngày đăng: 15-05-2018 <------> Người tạo: Ban Biên Tập <------>

Căn Cứ Quyết định số 05/2013/QĐ-UBND ngày 31/5/2013 của UBND huyện Việt Yên về việc ban hành Quy định tiếp nhận, điều động, luân chuyển cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên các trường học trực thuộc UBND huyện; Biên bản làm việc giữa UBND huyên Việt Yên và Sở Nội vụ ngày 04/5/2018 và tình hình đội ngũ nhân viên ngành Giáo dục.

Xét thực trạng và nhu cầu về đội ngũ giáo viên ngành giáo dục, Chủ tịch UBND huyện Việt Yên thông báo số lượng, cơ cấu tiếp nhận giáo viên về công tác tại ngành Giáo dục huyện Việt Yên năm học 2018-2019 cụ thể như sau:

Tổng số tiếp nhận 24 chỉ tiêu trong đó:

+ Ngành học Mầm non: 05 chỉ tiêu giáo viên (Trong tỉnh 04 giáo viên có chuyên ngành giáo dục mầm non, trình độ Trung cấp trở lên; Ngoài tỉnh 01 giáo viên có chuyên ngành giáo dục mầm non, trình độ Cao đẳng hệ chính quy trở lên

+ Bậc Tiểu học: 11 chỉ tiêu giáo viên (trong đó: Bộ môn văn hóa 09 giáo viên (ngoài tỉnh 02; trong tỉnh 07) có trình độ Cao đẳng trở lên; Bộ môn tiếng Anh 02 giáo viên có trình độ Cao đẳng trở lên, chuyên ngành sư phạm tiếng Anh)

+ Bậc THCS: 08 chỉ tiêu giáo viên (trong đó: Ngữ văn 01; Toán 03; Công nghệ 01; Tin học 01)

Đối với những môn đào tạo ghép chỉ được nộp hồ sơ vào chuyên ngành đào tạo 70%.

(Về điều kiện tiêu chuẩn, Hồ sơ, Thời gian, Địa điểm nộp hồ sơ xem chi tiết tại đây)

Văn Lộc