Thứ năm, 21/02/2019 18:34:01

Tăng Tiến tổ chức Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ XX, nhiệm kỳ 2019-2024

Ngày đăng: 26-12-2018 <------> Người tạo: Ban Biên Tập <------>

Trong 02 ngày 25-26/12/2018, xã Tăng Tiến đã tổ chức Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam xã lần thứ XX, nhiệm kỳ 2019-2024. Dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Thị Huệ, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện; lãnh đạo Đảng uỷ, HĐND, UBND, các đoàn thể chính trị xã hội; Bí thư chi bộ; Trạm trưởng Trạm Y tế, Hiệu trưởng các nhà trường đóng trên địa bàn; Chủ tịch MTTQ Việt Nam xã Tăng Tiến qua các thời kỳ cùng 76 đại biểu chính thức đại diện cho các tầng lớp nhân dân trên địa bàn toàn xã.

Đ/c Nguyễn Thị Huệ, Phó Chủ tịch MTTQ huyện tặng hoa chúc mừng Đại hội

Báo cáo trình tại Đại hội nêu rõ: Trong 5 năm qua, MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên xã Tăng Tiến đã làm tốt vai trò, chức năng giám sát và phản biện xã hội; tăng cường nắm bắt dư luận, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt quyền làm chủ; tích cực tham gia đóng góp, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Thực hiện tốt Quy chế dân chủ về “ Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Nhờ vậy mà trong 5 năm qua, trên địa bàn không xảy ra khiếu kiện đông người và đơn thư vượt cấp.

Trong 5 năm qua, MTTQ xã đã vận động cán bộ và nhân dân trong xã ủng hộ 320 triệu đồng vào các loại quỹ từ thiện, nhân đạo; hỗ trợ 06 hộ nghèo, 41 hộ chính sách làm mới và sửa chữa nhà với số tiền hàng trăm triệu đồng.

Các hoạt động trên của MTTQ và các tổ chức thành viên xã Tăng Tiến đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo năm 2018 của xã xuống còn 4,37%.

Ra mắt Ủy ban MTTQ xã khóa mới

Với tinh thần đoàn kết, nhất trí cao, Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam xã Tăng Tiến đã hiệp thương cử ra Uỷ ban MTTQ xã khoá XX, nhiệm kỳ 2019-2024 gồm 31 ông, bà. Đại hội cũng đã hiệp thương cử 5 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội MTTQ Việt Nam huyện Việt Yên.

                                                                                               Nguyễn Hạnh