Thứ bẩy, 23/02/2019 05:18:15

Quảng Minh tổ chức Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2019-2024

Ngày đăng: 07-12-2018 <------> Người tạo: Ban Biên Tập <------>

Trong 02 ngày 06-07/12, xã Quảng Minh đã tổ chức Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam xã lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2019-2024. Dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Huyện uỷ viên, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện; lãnh đạo Đảng uỷ, HĐND, UBND, các đoàn thể chính trị xã hội xã; Bí thư chi bộ các thôn; Trạm trưởng Trạm Y tế xã, Hiệu trưởng các nhà trường đóng trên địa bàn; Chủ tịch MTTQ Việt Nam xã Quảng Minh qua các thời kỳ cùng 81 đại biểu chính thức đại diện cho các tầng lớp nhân dân trên địa bàn toàn xã Quảng Minh.

Đ/c Nguyễn Xuân Phúc, Huyện ủy viên, Chủ tịch UBMTTQ huyện Việt Yên tặng hoa chúc mừng Đại hội

Báo cáo trình tại Đại hội nêu rõ: Trong 5 năm qua, MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên xã Quảng Minh luôn tích cực triển khai thực hiện chương trình phối hợp thống nhất hành động gắn với chương trình, nhiệm vụ cụ thể của tổ chức mình; tích cực vận động đoàn viên, hội viên tham gia thực hiện các cuộc vận động do MTTQ chủ trì, nhất là cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, trong đó đã thực hiện tốt việc tổ chức lấy ý kiến về sự hài lòng của nhân dân về kết quả xây dựng nông thôn mới của xã và huyện; phong trào giúp nhau phát triển kinh tế, đẩy mạnh các hoạt động đền ơn đáp nghĩa; từ thiện nhân đạo; tích cực tham gia bảo vệ môi trường; quan tâm chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của đoàn viên, hội viên, xây dựng hệ thống chính trị thật sự trong sạch vững mạnh.

Trong 5 năm qua, cán bộ và nhân dân trong xã đã ủng hộ trên 245 triệu đồng ủng hộ các loại quỹ từ thiện, nhân đạo; hỗ trợ 11 hộ nghèo làm nhà mới với số tiền 183 triệu đồng; tặng quà cho hơn 1000 hộ nghèo, cận nghèo vào dịp tết cổ truyền với số tiền gần 300 triệu đồng cùng nhiều hoạt động tình nghĩa khác. Các hoạt động trên của MTTQ và các tổ chức thành viên xã Quảng Minh đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo năm 2018 của xã xuống còn 4,15%, hộ cận nghèo còn 7,09% theo chuẩn nghèo đa chiều mới.

Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam xã Quảng Minh lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2019-2024 đã ghi nhận nhiều ý kiến tham luận đóng góp vào một số nội dung, kết quả và những hạn chế mà MTTQ và các tổ chức thành viên xã Quảng Minh đạt được trong nhiệm kỳ qua; đóng góp ý kiến về phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu, giải pháp của nhiệm kỳ tới.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Việt Yên đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên xã Quảng Minh đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời, đồng chí cũng mong muốn trong nhiệm kỳ tới, MTTQ Việt Nam xã Quảng Minh sẽ luôn quán triệt sâu sắc các quan điểm của đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc; đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động, hướng mạnh mẽ về khu dân cư, đến từng hộ gia đình; tích cực tham gia các cuộc vận động, hoạt động từ thiện nhân đạo; tiếp tục nâng cao vai trò, chất lượng hoạt động của MTTQ, thực hiện quy chế dân chủ gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, tham gia xây dựng cơ sở trong sạch vững mạnh; MTTQ phải thể hiện vai trò là trung tâm, nơi thể hiện ý chí, nguyện vọng tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, là đầu mối tập hợp các tổ chức thành viên, chủ động, sáng tạo, tích cực đề xuất, tham mưu cho cấp uỷ đảng tổ chức triển khai có hiệu quả các chương trình, mục tiêu, nhiệm vụ chính trị đề ra.

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc cũng nhấn mạnh: Để tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả mục tiêu, chương trình Đại hội đề ra, đưa Nghị quyết vào cuộc sống, Uỷ ban MTTQ khoá mới cần tổ chức triển khai sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân, xây dựng chương trình phối hợp hành động cụ thể, sát với tình hình nhiệm vụ của địa phương, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế- xã hội của địa phương.

Ra mắt Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Quảng Minh khóa mới

Với tinh thần đoàn kết, nhất trí cao, Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam xã Quảng Minh lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2019-2024 đã hiệp thương cử ra Uỷ ban MTTQ xã lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2019-2024 gồm 33 ông, bà. Đại hội cũng đã hiệp thương cử 5 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội MTTQ Việt Nam huyện Việt Yên được tổ chức trong thời gian tới.

                                                                                                      Nguyễn Hạnh