Chủ nhật, 24/02/2019 05:52:17

Ngày làm việc thứ hai kỳ họp thứ 10, HĐND huyện khoá XIX

Ngày đăng: 12-12-2018 <------> Người tạo: Ban Biên Tập <------>

Sáng ngày 12/12, HĐND huyện bước sang ngày làm việc thứ 2, kỳ họp thứ 10, HĐND huyện khoá XIX. Kỳ họp tập trung vào chất vấn các ông, bà Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường; Toà án nhân dân huyện; phòng Kinh tế và Hạ tầng; Giáo dục và đào tạo và Chi cục Thi hành án dân sự huyện. Nội dung chất vấn liên quan đến các vấn đề như: Tình trạng khai thác cát trái phép trên sông Cầu; thực trạng quản lý đất đai, đặc biệt là đất 5% trên địa bàn huyện; một số vụ việc Toà án nhân dân huyện thụ lý còn chậm giải quyết; công tác xây dựng cơ sở vật chất trường lớp học còn thiếu nhiều ở các cấp học; trách nhiệm và giải pháp tăng cường công tác quản lý các nhóm trẻ trên địa bàn huyện; nguyên nhân kết quả thi hành án dân sự về tiền đạt thấp; việc bảo trì các tuyến đường trên địa bàn huyện chưa được quan tâm, đầu tư đúng mức…

Đ/c Lê Ô Pích, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại kỳ họp

Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Lê Ô Pích, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện đã đề nghị các cơ quan, đơn vị thuộc huyện tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu như: Đẩy mạnh thu hút đầu tư phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp; thương mại, dịch vụ; tái cơ cấu nông nghiệp phát triển kinh tế theo hướng phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương; sản xuất, chế biến kinh doanh nông sản, chăn nuôi theo tiêu chuẩn VietGap; nâng cao tiêu chí huyện NTM, xây dựng huyện, xã, thôn NTM kiểu mẫu; Huy động, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, đô thị, tiếp tục giảm nợ đọng xây dựng cơ bản; thực hiện tốt công tác khai thác, quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản; Đẩy mạnh công tác thu ngân sách; nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng ngân sách Nhà nước; quản lý thị trường đặc biệt nâng cao kiểm soát ATTP; Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; đẩy mạnh các hoạt động dân số và phát triển; nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân; phát triển văn hóa, thể dục, thể thao; Nâng cao năng lực cạnh tranh, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp; tập trung giải quyết khiếu nại, tố cáo; tăng cường quốc phòng, an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng chí Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện cũng đề nghị HĐND huyện, MTTQ và nhân dân trong huyện tiếp tục theo dõi, giám sát, giúp đỡ đồng thời phát động phong trào thi đua sôi nổi ở tất cả các cấp, các ngành, địa phương trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh để đưa huyện nhà ngày càng phát triển.

Kỳ họp thứ 10, HĐND huyện khoá XIX đã thông qua các Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2019; Nghị quyết về dự toán và phân bổ dự toán ngân sách năm 2019; Nghị quyết phê duyệt Kế hoạch đầu tư công năm 2019; Nghị quyết phê duyệt, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối 2016-2020 của huyện Việt Yên; Nghị quyết thông qua các Chương trình tổ chức các kỳ họp thường lệ HĐND huyện năm 2019.

Các đại biểu HĐND huyện biểu quyết thông qua các Nghị quyết của kỳ họp

Kỳ họp cũng công bố kết quả bỏ phiếu tín nhiệm đối với 19 ông, bà giữ chức vụ do HĐND huyện bầu. Trong đó, các ông, bà có số phiếu tín nhiệm cao gồm ông Lê Ô Pích, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện với số phiếu tín nhiệm cao đạt 97,14%; Nguyễn Văn Kiệm, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện với số phiếu tín nhiệm cao đạt 94,28%; ông Nguyễn Hồng Đức, Uỷ viên BTV Huyện uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện với số phiếu tín nhiệm cao đạt 88,57%; Đoàn Mạnh Chiến, Huyện uỷ viên, Phó Chủ tịch HĐND huyện số phiếu tín nhiệm cao 82,86%; Nguyễn Văn Phương, Uỷ viên BTV Huyện uỷ, Phó Chủ tịch UBND huyện số phiếu tín nhiệm cao là 80%.

                                                                                 Nguyễn Hạnh