Chủ nhật, 24/02/2019 06:02:06

Minh Đức Triển khai thực hiện Tháng cao điểm vận động nhân dân tham gia Bảo hiểm y tế năm 2019

Ngày đăng: 01-11-2018 <------> Người tạo: Ban Biên Tập <------>

Ngày 1/11/2018, UBND xã Minh Đức đã tổ chức Lễ phát động “ Tháng cao điểm vận động nhân dân tham gia Bảo hiểm y tế năm 2019”. Dự buổi lễ có lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, MTTQ các đoàn thể và toàn thể cán bộ công chức chuyên trách và không chuyên trách của xã; các Bí thư  chi bộ; trưởng thôn; trưởng Ban công tác mặt trận khu dân cư; lãnh đạo các trường học trong xã

Toàn cảnh lễ phát động

Tại buổi lễ, xã Minh Đức đã sơ kết đánh giá 2 năm thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh phát triển đối tượng tham gia Bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2016-2020; triển khai Tháng cao điểm vận động nhân dân tham gia BHYT năm 2019.

Sau 2 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cũng như các công văn chỉ đạo của HU-UBND huyện. Đảng ủy-UBND xã Minh Đức đã quyết liệt chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt Kế hoạch nên đã đạt được kết quả cao. Công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về BHYT đã được đẩy mạnh trong Tháng cao điểm đến người dân và doanh nghiệp nên nhận thức của chủ sử dụng lao động, người lao động và nhân dân về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng, tính nhân văn, nhân đạo, tính chia sẻ cộng đồng của chính sách BHYT đã được nâng lên rõ rệt.

Tính đến 30/9/2018, số người đã có thẻ BHYT trên địa bàn xã là 12.935 người, đạt 94,6% dân số có thẻ bảo hiểm, tăng 14% so với năm 2017. Từ khi triển khai 2 tháng cao điểm vào tháng 11/2016 và tháng 11/2017 đã có tổng số 1130 người  thuộc đối tượng  hộ gia đình có mức sống trung bình tham gia Bảo hiểm y tế. Riêng trong 2 tháng cao điểm của 2 năm 2016 và 2017 toàn xã đã vận động được 850 người tham gia

Tháng cao điểm vận động nhân dân tham gia BHYT năm 2019 trên địa bàn xã Minh Đức được triển khai từ ngày 01/11 đến ngày 30/11/2018 nhằm huy động sự tham gia của các cấp ủy, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, người sử dụng lao động  trong việc tổ chức triển khai thực hiện chính sách BHYT và tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHYT; nâng cao trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân trong việc thực hiện chính sách BHYT; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về BHYT cho người dân; nâng cao nhận thức của nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc tham gia BHYT cũng như mục tiêu thực hiện lộ trình tiến tới BHYT toàn dân.

                                                                                                         Danh Thắng