Thứ năm, 21/02/2019 18:58:27

Khai mạc kỳ họp thứ 10 HĐND huyện khóa XIX

Ngày đăng: 11-12-2018 <------> Người tạo: Ban Biên Tập <------>

Sáng ngày 11/12/2018, tại Hội trường lớn UBND huyện, Hội đồng nhân dân huyện đã khai mạc Kỳ họp thứ 10 - HĐND huyện khóa XIX. Dự kỳ họp, đại biểu HĐND tỉnh khu vực huyện Việt Yên có các đồng chí Nguyễn Văn Linh, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; Tống Ngọc Bắc, Uỷ viên BTV, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ; đại biểu huyện có các đồng chí Lê Ô Pích, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; thường trực Ủy ban MTTQ; thành viên UBND; lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành trực thuộc Huyện ủy, UBND huyện; lãnh đạo các đoàn thể nhân dân; Thủ trưởng các cơ quan tỉnh, Trung ương đóng trên địa bàn huyện; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn cùng các đại biểu HĐND huyện khoá 10, nhiệm kỳ 2016-2021. Các đồng chí Nguyễn Văn Kiệm; Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Nguyễn Hồng Đức, Uỷ viên BTV Huyện uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện; Đoàn Mạnh Chiến, Huyện uỷ viên, Phó Chủ tịch HĐND huyện chủ toạ kỳ họp.

Các đại biểu dự kỳ họp

Phát biểu khai mạc Kỳ họp, đồng chí Nguyễn Văn Kiệm, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã nêu rõ: Năm 2018 là năm có ý nghĩa hết sức quan trọng cùng với nhiều thành tựu mà đảng bộ và nhân dân huyện đã đạt được trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 05 năm, giai đoạn 2016-2020 đã đề ra, đặc biệt huyện đã hoàn thành nhiệm vụ về đích huyện nông thôn mới được Chính phủ công nhận.

Tổng giá trị sản xuất trên địa bàn ước đạt 8.040,6 tỷ đồng, tăng 66,5% so với Kế hoạch; thu ngân sách nhà nước ước đạt 143% dự toán, trong đó thu tiền sử dụng đất đạt 136%, thu lệ phí trước bạ đạt 144%, thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đạt 117%... huyện tiếp tục tạo điều kiện thu hút đầu tư nâng tổng số doanh nghiệp hiện có trên địa bàn là 1.230. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tiếp tục tăng; thương mại, dịch vụ ngày càng được quan tâm đầu tư và phát triển mạnh với tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất đạt 28,21%. Sản xuất nông nghiệp được mùa và ổn định, nhiều sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao ngày càng có giá trị trên thị trường và được nhân rộng với qui mô lớn. Công tác quản lý đất đai, tài nguyên tiếp tục được quan tâm; Hạ tầng giao thông được quan tâm đầu tư, cải tạo góp phần làm cho diện mạo đô thị, nông thôn thay đổi rõ rệt.

Để kỳ họp đạt được kết quả cao nhất, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện đề nghị các đại biểu tập trung nghiên cứu, thảo luận, trên cơ sở theo dõi, nắm bắt tình hình thực tiễn và đối chiếu với các chỉ tiêu đã đề ra để chỉ rõ những kết quả đã đạt được, những tồn tại, hạn chế, phân tích nguyên nhân, dự báo tình hình và đưa ra những giải pháp mang tính thực tiễn cao nhằm thực hiện thành công mục tiêu nhiệm vụ năm 2019.

Đ/c Nguyễn Văn Kiệm, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện khai mạc kỳ họp

Đối với nội dung chất vấn và trả lời chất vấn, đồng chí đề nghị thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trả lời chất vấn ngắn gọn, đi thẳng vào trọng tâm vấn đề, không báo cáo thành tích, xác định rõ trách nhiệm và đưa ra các giải pháp cụ thể để thực hiện trong thời gian tới.

Sau lời khai mạc Kỳ họp thứ 10 - HĐND huyện khóa XIX của đồng chí Nguyễn Văn Kiệm, các đại biểu đã được nghe các Báo cáo tóm tắt tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, kết quả thực hiện dự toán năm 2018; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2019; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế-xã hội HĐND huyện; Báo cáo kết quả công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng năm 2018; phương hướng, nhiệm vụ 2019; Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của UBMTTQ, các Ban, đại biểu HĐND huyện và cử tri tại kỳ họp thứ 9 HĐND huyện; Báo cáo tóm tắt kết quả công tác của Viện Kiểm sát năm 2018; phương hướng, nhiệm vụ năm 2019; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND huyện; Thông báo kết quả tham gia xây dựng chính quyền năm 2018 và những kiến nghị của UBMTTQ huyện với HĐND huyện; Báo cáo kết quả hoạt động của HĐND huyện năm 2018; nhiệm vụ công tác năm 2019; Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 10 HĐND huyện khóa XIX và nghe Đại biểu HĐND tỉnh thông báo kết quả kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh. 

Cuối giờ làm việc buổi sáng, Chủ toạ kỳ họp tiến hành chia tổ thảo luận; buổi chiều ngày 11/12, các đại biểu thảo luận tại tổ và thông qua công tác tổ chức cán bộ; lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND huyện bầu. 

                                                                                   Nguyễn Hạnh