Chủ nhật, 24/02/2019 05:46:44

Hội nghị rút kinh nghiệm công tác tuyển quân năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019

Ngày đăng: 01-11-2018 <------> Người tạo: Ban Biên Tập <------>

Chiều ngày 31/10, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện đã tổ chức Hội nghị Rút kinh nghiệm công tác tuyển quân năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Đồng chí Lê Ô Pích, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện chủ trì Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị

Tại đây, sau khi nghe cơ quan thường trực Ban Chỉ huy Quân sự huyện trình bầy báo cáo kết quả, những hạn chế, khuyết điểm trong công tác tuyển quân năm 2018, Hội nghị đã tập trung thảo luận về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình gọi công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ tham gia sơ tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2019 ở các địa phương. Một số đại biểu cho rằng cần áp dụng các biện pháp, chế tài xử lý nghiêm đối với các trường hợp thanh niên cố tình trốn tránh không tham gia sơ tuyển nghĩa vụ quân sự, đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Ô Pích, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện đã nêu rõ: Năm 2019, huyện Việt yên phải thực hiện xuất sắc công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. Để đạt được mục tiêu này, đồng chí  giao Ban Chỉ huy Quân sự huyện rà soát lại danh sách gọi công dân tham gia sơ tuyển ở tất cả 19 xã, thị trấn báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện. Trên cơ sở dự tuyển lần đầu, ngoại trừ các đối tượng không đủ tiêu chuẩn, tất cả các trường hợp khác cố ý trốn tránh sơ, khám tuyển nghĩa vụ quân sự  đều phải bị xử phạt hành chính theo quy định. Giao Phòng Tư pháp phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân, Ban Chỉ huy Quân sự huyện tham mưu và hướng dẫn các xã, thị trấn ra Quyết định và Biên bản xử phạt các trường hợp cố tình không tham ra sơ tuyển, khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2019.

Đồng chí Lê Ô Pích cũng yêu cầu, ngày 15/11, tất cả các xã, thị trấn báo cáo kết quả sơ tuyển lên Ban Chỉ huy Quân sự huyện; Ban Chỉ huy Quân sự huyện tổng hợp báo cáo Chủ tịch UBND để có hướng chỉ đạo kịp thời; đối với các thành viên Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện phụ trách các xã thị trấn cần sâu sát các địa phương tập trung thực hiện nhiệm vụ sơ tuyển một cách nghiêm túc, hiệu quả; yêu cầu Ban Chỉ huy Quân sự huyện tham mưu thành lập Hội đồng khám tuyển kịp thời, rút kinh nghiệm nghiêm túc từ việc khám tuyển năm trước để thực hiện việc khám tuyển Nghĩa vụ quân sự năm 2019 đạt kết quả tốt nhất.

                                                                                      Nguyễn Hạnh