Thứ bẩy, 23/02/2019 06:01:46

HĐND xã Tự Lạn khóa XXII, tổ chức kỳ họp thứ 9

Ngày đăng: 25-12-2018 <------> Người tạo: Ban Biên Tập <------>

Trong 2 ngày 24 và 25/12/2018, HĐND xã Tự Lạn khóa XXII nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức kỳ họp thứ 9. Dự kỳ họp có đại biểu HĐND huyện khu vực Tự Lạn-Bích Sơn-Thị trấn Bích Động, trưởng các ban ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, bí thư chi bộ, trưởng các thôn và 22 ông bà là đại biểu HĐND xã.

Các đại biểu dự kỳ họp

Tại kỳ họp làn này, HĐND xã Tự Lạn tập trung vào việc đánh giá tình hình phát triển kinh tế-xã hội năm 2018; đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế-xã hội năm 2019.

Trong năm 2018, dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy, sự điều hành linh hoạt, quyết liệt của UBND xã, nhất là sự cố gắng, nỗ lực và sự vào cuộc của MTTQ, các đoàn thể và nhân dân do vậy tình hình kinh tế-xã hội năm qua của địa phương đạt được những kết quả tích cực. Diện tích gieo trồng đạt 100% kế hoạch đề ra, trong đó các cây con có giá trị kinh tế cao tiếp tục được người dân đưa vào sản xuất, chăn nuôi. Năng suất các cây trồng đều tăng so với năm trước, tổng sản lượng lương thực đạt hơn 3.800 tấn, tăng 11,6% so với năm 2017. Thu ngân sách đạt 113,8% so với dự toán; công tác quản lý đất đai, tài nguyên môi trường đi vào nền nếp. Trong năm xã đã huy động các nguồn ngân sách, giữ vững và nâng cao các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới. Sự nghiệp giáo dục, y tế, văn hóa xã hội tiếp tục có bước phát triển; an sinh xã hội được bảo đảm. Năm 2018, tỷ lệ hộ nghèo của xã chỉ còn 4,06%; độ che phủ bảo hiểm y tế toàn dân đạt hơn 95%. Công tác cải cách thủ tục hành chính có nhiều chuyển biến tích cực. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững; công tác quốc phòng, quân sự địa phương được củng cố, tăng cường.

Đ/c Bùi Văn Thiềm, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã khai mạc kỳ họp

Từ những kết quả trên, bước sang năm 2019 Tự Lạn đã đề ra 9 mục tiêu, 8 giải pháp cụ thể trong phát triển kinh tế-xã hội. Trong đó tập trung vào việc  khuyến khích các mô hình sản xuất, canh tác công nghệ cao và an toàn thực phẩm; thực hiện các giải pháp trong quản lý các nguồn thu; tăng cường quản lý đất đai, tài nguyên trên địa bàn; nâng cao chất lượng giáo dục; triển khai đồng bộ các giải pháp cho việc xóa đói, giảm nghèo; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả hoạt động của Bộ phận Một cửa. Chủ động nắm bắt tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Cũng tại kỳ họp này, HĐND xã Tự Lạn đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do HĐND bầu.

                                                                                                   Danh Thắng