Thứ 6, 22/02/2019 21:13:00

Đại hội điểm MTTQ Việt Nam xã Bích Sơn lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2019-2024

Ngày đăng: 04-12-2018 <------> Người tạo: Ban Biên Tập <------>

Ngày 4/12/2018, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bích Sơn long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Đây là đơn vị đầu tiên được Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện chọn tổ chức Đại hội điểm để rút kinh nghiệm và nhân rộng trên địa bàn huyện. Dự Đại hội ở tỉnh có các đồng chí: Diêm Hồng Linh, Phó Chủ tịch Ủy Ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang. Về phía huyện có đồng chí Nguyễn Văn Kiệm, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Huyện ủy viên, Chủ tịch Uỷ Ban MTTQ Việt Nam huyện; Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện; lãnh đạo Đảng ủy-HĐND-UBND-các ban ngành, đoàn thể các cấp xã Bích Sơn; Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam 18 xã, thị trấn và 79 đại biểu tiêu biểu đại diện cho các tầng lớp Nhân dân xã Bích Sơn.

Đ/c Diêm Hồng Linh, Phó Chỉ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội

Trong nhiệm kỳ 2013 - 2018, MTTQ và các tầng lớp nhân dân xã Bích Sơn đã phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, tích cực hưởng ứng các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của địa phương, đưa xã về đích nông thôn mới vào năm 2014; vận động nhân dân đóng góp hàng trăm triệu vào “Qũy Vì người nghèo”, “Qũy Đền ơn đáp nghĩa”; đời sống nhân dân được nâng cao, tỷ lệ hộ nghèo của xã trong năm 2018 giảm còn 3,75%; xã có trên 90% hộ gia đình đạt tiêu chuẩn văn hóa; 100% dân số trong xã có thẻ bảo hiểm y tế.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Đại hội cũng chỉ ra những hạn chế, rút ra bài học kinh nghiệm, đề ra các mục tiêu và giải pháp cụ thể hóa 5 chương trình hành động của MTTQ xã nhiệm kỳ 2019-2024.

Phát biểu tại đại hội, thay mặt lãnh đạo Huyện ủy, đồng chí Nguyễn Văn Kiệm, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã biểu dương, ghi nhận những kết quả mà MTTQ xã Bích Sơn đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí cũng định hướng cho MTTQ xã Bích Sơn nói riêng, MTTQ các xã, thị trấn nói chung một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới đó là: MTTQ cần thường xuyên quán triệt sâu sắc các quan điểm của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc; tiếp tục nâng cao vai trò, chất lượng hoạt động của MTTQ; MTTQ phải thể hiện vai trò là trung tâm, nơi thể hiện ý chí, nguyện vọng tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân.

Với tinh thàn đoàn kết, thống nhất, Đại hội đã tiến hành hiệp thương cử 31 ông, bà tham gia Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bích Sơn khóa XXIV, nhiệm kỳ 2019 - 2024, hiệp thương cử 5 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam huyện nhiệm kỳ 2019 – 2024

Thành viên ủy ban MTTQ xã Bích Sơn khóa XXIV, nhiệm kỳ 2019-2024

Ngay sau Đại hội điểm MTTQ Việt Nam xã Bích Sơn lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2019- 2024 thành công, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện đã tổ chức rút kinh nghiệm để chỉ đạo Đại hội MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn, phấn đấu hoàn thành Đại hội trong quý IV năm 2018 tiến tới Đại hội MTTQ Việt Nam huyện lần trong thời gian tới

Đúng 11g30phút cùng ngày, Đại hội đại biểu MTTQ xã Bích Sơn lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2019-2024 đã bế mạc và thành công tốt đẹp.

                                                                                Danh Thắng