Chủ nhật, 17/02/2019 13:48:33

Bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ cho cán bộ Cựu chiến binh cơ sở

Ngày đăng: 09-10-2018 <------> Người tạo: Ban Biên Tập <------>

Trong 02 ngày 08 và 09/10, Hội Cựu chiến binh phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện mở lớp Bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ cho cán bộ  cấp cơ sở hội năm 2018.

Các học viên tham gia lớp bồi dưỡng

Quá trình tham gia lớp bồi dưỡng, các cán bộ CCB cấp cơ sở được nghe thông tin thời sự Quốc tế, trong nước; tình hình phát triển kinh tế, xã hội của huyện từ đầu năm đến nay; đồng thời được quán triệt Kết luận số 32 – KL/TW ngày 05/7/2010 của Bộ Chính trị về an ninh trật tự; Hướng dẫn thực hiện quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của tổ chức Hội CCB cơ sở; Giám sát và phản biện xã hội của CCB theo Quyết định số 217 ngày 27/12/2013 của Bộ Chính trị; Tổ chức và hoạt động của tổ chức cơ sở Hội CCB, xây dựng cơ sở Hội CCB trong sạch, vững mạnh; Hướng dẫn xây dựng mô hình Câu lạc bộ, tổ CCB tự quản Bảo vệ môi trường, bảo vệ trật tự an toàn xã hội; Công tác dư luận xã hội; Xây dựng phong trào CCB cùng toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; tổ chức tang lễ đối với hội viên CCB từ trần; Hướng dẫn một số nội dung thi hành Điều lệ Hội CCB Việt Nam khóa VI và một số nội dung cơ bản của Luật đất đai năm 2013, Luật an ninh mạng năm 2018.

Lớp bồi dưỡng, nhằm nâng cao trình độ nhận thức chính trị, bổ sung kiến thức, kỹ năng, phương pháp trong thực hiện nhiệm vụ công tác Hội CCB. Thông qua đây, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo trong học tập, vận dụng tốt kiến thức đã học của cán bộ hội vào thực tiễn nhiệm vụ công tác hội ở cấp mình.

                                                                                         Nguyễn Hạnh