Thứ năm, 21/02/2019 05:26:51

Bích Động tổ chức Lễ phát động tháng cao điểm vận động nhân dân tham gia bảo hiểm y tế năm 2019

Ngày đăng: 01-11-2018 <------> Người tạo: Ban Biên Tập <------>

Sáng ngày 01/11, Ban Chỉ đạo vận động toàn dân tham gia bảo hiểm y tế thị trấn Bích Động tổ chức Lễ phát động tháng cao điểm vận động nhân dân tham gia bảo hiểm y tế năm 2019.

Đến dự có đồng chí Nguyễn Viết Cường, Huyện uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ thị trấn Bích Động, Trưởng Ban Chỉ đạo vận động toàn dân tham gia bảo hiểm y tế thị trấn; các đồng chí trong Thường trực Đảng uỷ, HĐND, UBND, các ban ngành đoàn thể; các đồng chí thành viên BCĐ, Bí thư, Trưởng các thôn, khu phố, Hiệu trưởng các nhà trường, Trạm trưởng Trạm Y tế.

Quang cảnh Lễ phát động

Tính đến tháng 9/2018 thị trấn Bích Động có 7.484 người tham gia bảo biểm y tế, đạt tỷ lệ bao phủ là 98,4%. Thực hiện kế hoạch của tháng cao điểm thị trấn Bích Động sẽ huy động sự tham gia của cấp uỷ, chính quyền, các tổ chức chính trị- xã hội và mọi người dân trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo hiểm y tế, tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp uỷ, chính quyền, các ngành, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc tham gia bảo hiểm y tế và mục tiêu thực hiện lộ trình tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân. Phấn đấu đến hết năm 2018, thị trấn sẽ có thêm 123 người tham gia bảo hiểm y tế và phấn đấu năm 2019 có 100% dân số của thị trấn có thẻ bảo hiểm y tế. Kết thúc đợt vận động sẽ tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm, phát hiện những cách làm hay, gương điển hình trong việc vận động đối tượng tham gia bảo hiểm y tế để nhân rộng và biểu dương khen thưởng kịp thời.

Phát biểu tại Lễ phát động đồng chí Nguyễn Viết Cường, Huyện uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ thị trấn Bích Động, Trưởng Ban Chỉ đạo vận động toàn dân tham gia bảo hiểm y tế thị trấn đề nghị các đồng chí thành viên BCĐ, lãnh đạo các thôn, phố, Hiệu trưởng các nhà trường cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức và ý thức của người dân trong việc tham gia bảo hiểm y tế, nhằm đảm bảo quyền lợi cho người dân. Các đồng chí thành viên BCĐ cần cụ thể hóa kế hoạch, các chỉ tiêu nhằm triển khai có hiệu quả. Phản ánh kịp thời những vướng mắc khó khăn về BCĐ thị trấn và thường trực Đảng ủy, UBND để tìm cách tháo gỡ nhằm hoàn thành đúng tiến độ đề ra.

                                                               Thu Lợi