Thứ năm, 21/02/2019 04:23:56

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM Ở CẤP HUYỆN

Ngày đăng: 02-02-2018 <------> Người tạo: Ban Biên Tập <------>

Căn cứ Quyết định số 891 /QĐ-UBND ngày 14/6/2016 của  Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang về việc công bố chuẩn hóa thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Y tế ở cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã.

Theo đó về lĩnh vực vệ sinh an toàn thực phẩm đối với cấp huyện có 03 thủ tục đó là:

TT

Tên thủ tục hành chính

Cơ quan

thực hiện

Hướng dẫn TTHC

1

Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Trung tâm Y tế huyện, thành phố

Xem chi tiết tại đây

2

Cấp đổi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Trung tâm Y tế huyện, thành phố

Xem chi tiết tại đây

3

Cấp Giấy xác nhận kiến thức về ATTP

Trung tâm Y tế huyện, thành phố

Xem chi tiết tại đây

Xem chi tiết nội dung Quyết định tại đây!

Văn Lộc