Thứ 6, 22/02/2019 22:21:06

Thông báo mời họp

STT Tiêu đề File
1 GM dự Lễ khai giảng năm học mới 2016-2017 và thăm các đơn vị trường học trên địa bàn (7h30 ngày 05/9/2016)
2 Giấy mời dự làm việc với Sở NNPTNT
3 Giấy mời dự làm việc với Sở nội vụ
4 GM dự buổi làm việc với Đoàn công tác của Sở Công thương
5 GM dự HN tập huấn một số VB về xây dựng... (7h30 ngày 25/8/2016)
6 Giấy mời dự HN thẩm định giá thực hiện BT, GPMB 03 xã, TT
7 Giấy mời dự HN thẩm định giá thực hiện BT, GPMB 08 xã, TT
8 GM HN triển khai NĐ số 136/2013/NĐ-CP quy định chính sách trợ giúp xã hộ đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn (7h 00 ngày 18/8/2016)
9 Giấy mời dự làm việc với Ban VHXH HĐND tỉnh
10 Giấy mời dự Hn kiểm tra công tác XD NTM

Pages