Thứ 6, 22/02/2019 21:25:22

Chính sách ưu đãi, cơ hội đầu tư

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở THUỘC HUYỆN VIỆT YÊN (Cuộc đấu giá ngày 24/12/ 2018)

Trung tâm Phát triển Quỹ đất và CCN huyện Việt Yên phối hợp với đơn vị đấu giá chuyên nghiệp tổ chức cuộc đấu giá quyền sử dụng đất ở trên địa bàn các xã, thị trấn  huyện Việt Yên như sau: I. CÁC XÃ CÓ ĐẤT ĐẤU GIÁ   1. Khu dân cư thôn...

Quy hoạch, kế hoạch và hoạt động khai thác tài nguyên thiên nhiên

Bắc Giang bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng tài nguyên cát, sỏi đến năm 2020

Ngày 11/4/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 225/QĐ-UBND về việc bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng tài nguyên cát, sỏi tỉnh Bắc Giang đến năm 2020. Theo đó, bổ sung thêm 01 khu vực bãi soi thôn Hương Ninh, xã Hợp Thịnh, huyện...

Chiến lược, Quy hoạch, Kế hoạch

DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN THỰC HIỆN TRONG ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT GIAI ĐOẠN (2016-2020) TRÊN ĐỊA BÀN

STT Hạng mục Diện tích (ha) Địa Điểm Căn cứ  Cấp xác định   ĐẤT QUỐC PHÒNG 13.40       1 Xây dựng ban chỉ huy...

Thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án: xây dựng khu dân cư thương mại Chợ Mới, thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên

Ngày 17/8/2018, UBND huyện Việt Yên đã ban hành Thông báo số 245/TB-UBND về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: xây dựng khu dân cư thương mại Chợ Mới, thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên, theo đó dự kiến sẽ thực hiện thu hồi đất của 85 hộ gia đình...

Quy hoạch xây dựng vùng huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, đến năm 2035

Ngày 22/6/2018, UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành Quyết định số 386/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, đến năm 2035 (tỷ lệ 1/25.000). Theo đó định hướng phát triển không gian vùng huyện Việt Yên sẽ...

Bổ sung danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; điều chỉnh kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách huyện năm 2018

Ngày 26/7/2018, UBND huyện Việt Yên ban hành Quyết định số 762/QĐ-UBND về bổ sung danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; điều chỉnh kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách huyện năm 2018. Theo đó, đã quyết định bổ sung danh mục...

Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị Quang Châu

Ngày 04/7/2018, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quyết định số 1000/QĐ-UBND ngày 04/7/2018 về việc phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị Quang Châu, huyện Việt Yên (tỷ lệ 1/1500). * Phạm vi ranh giới, quy mô điều...

Quy hoạch xây dựng, đô thị

THÔNG BÁO: Thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư công trình: Đường vành đai thị trấn Bích Động (kết nối tuyến đường tỉnh 298 với đường tỉnh 295B), huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang (đoạn qua xã Hồng Thái)

Ủy ban nhân dân huyện Việt Yên thông báo: Thu hồi đất của các hộ gia đình, cá nhân và 01 tổ chức đang quản lý và sử dụng như sau: - Diện tích đất dự kiến thu hôi: 35.215,7m2. - Tổng số thửa đất thu hồi: Các thửa đất thuộc mảnh bản đồ trích đo địa...

Quy hoạch thu gom, tái chế, xử lý chất thải

Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án “Cải tạo, nâng cấp khu xử lý rác sinh hoạt hợp vệ sinh huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang”

Ngày 12/7/2018, UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành Quyết định số 428/QĐ-UBND về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án “Cải tạo, nâng cấp khu xử lý rác sinh hoạt hợp vệ sinh huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang” tại thị trấn...

Kế hoạch điều tra, xác định chất lượng nước và khả năng tiếp nhận nước thải của nguồn nước đối với 10 hồ trên địa bàn huyện Việt Yên và thành phố Bắc Giang, đề xuất biện pháp quản lý, bảo vệ chất lượng nước

Ngày 08 tháng 05 năm 2018, Sở Tài nguyên & Môi trường ban hành kế hoạch số 21/KH-TNMT về việc điều tra, xác định chất lượng nước và khả năng tiếp nhận nước thải của nguồn nước đối với 10 hồ trên địa bàn huyện Việt Yên và thành phố Bắc Giang, đề...

Pages

Subscribe to Chiến lược, Quy hoạch, Kế hoạch