Thứ 6, 22/02/2019 21:59:22

Đầu tư mua sắm công

Quyết định về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Mua sắm xe gom rác, thùng đựng rác

Ngày 17 tháng 4 năm 2018, UBND huyện ban hành Quyết định số 1683/QĐ-UBND, về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: mua sắm xe gom rác, thùng đựng rác Files gắn:  Lĩnh vực chuyên môn:  Tài nguyên-môi trường...

Thông tin đấu thầu, đầu tư mua sắm công năm 2018

Tên dự án Mô tả Tình trạng dự án Quyết định về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Mua sắm lò đốt rác thải sinh hoạt Ngày 04 tháng 4...

Quyết định về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Mua sắm lò đốt rác thải sinh hoạt

Ngày 04 tháng 4 năm 2018, UBND huyện ban hành Quyết định số 1079/QĐ-UBND, về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: mua sắm lò đốt rác thải sinh hoạt Files gắn:  Lĩnh vực chuyên môn:  Tài nguyên-môi trường...

Quảng Trường Trung Tâm huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2 - Hạng mục: Đài tưởng niệm

Ngày 12/9/2017, Chủ tịch UBND huyện đã ban hành Quyết định số 5993/QĐ-UBND về việc phê duyệt Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật công trình: Quảng Trường Trung Tâm huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2 - Hạng mục: Đài tưởng niệm; 1. Khái quát về dự án...

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở TẠI HUYỆN VIỆT YÊN (Cuộc đấu giá ngày 13/9/2017)

Trung tâm Phát triển Quỹ đất &CCN huyện Việt Yên phối hợp với Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bắc Giang tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở thuộc huyện Việt Yên như sau: 1. Đấu giá quyền sử dụng  95 lô đất ở tại các xã: Thôn Đạo...

Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2016-2020

Ngày 20/12/2016, HĐND huyện đã phê chuẩn thông qua Nghị quyết số 64/NQ-HĐND về việc thông qua kế hoạch đầu tư công trung hạn thuộc ngân sách huyện giai đoạn 2016-2020. Theo đó tổng các nguồn vốn đầu tư công trung hạn thuộc nguồn vốn ngân sách UBND...

Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công năm 2017

Ngày 20/12/2016, HĐND huyện đã phê chuẩn thông qua Nghị quyết số 60/NQ-HĐND về việc thông qua kế hoạch đầu tư công trung hạn thuộc ngân sách huyện năm 2017. Theo đó tổng các nguồn vốn đầu tư công trung hạn thuộc nguồn vốn ngân sách UBND huyện: 173....

Thông tin đấu giá quyền sử dụng đất ở huyện Việt Yên

Trung tâm Phát triển quỹ đất và CCN huyện Việt Yên phối hợp với Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bắc Giang tổ chức đấu giá quyền sử dụng(QSD) 98 lô đất ở tại 05 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Việt Yên như sau: 1. Địa điểm các khu đất đấu...

Thông tin đấu giá quyền sử sụng đất ở huyện Việt Yên

Trung tâm Phát triển quỹ đất và CCN huyện Việt Yên phối hợp với Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bắc Giang tổ chức đấu giá quyền sử dụng(QSD) 90 lô đất ở tại 04 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Việt Yên như sau: 1. Địa điểm các khu đất đấu...

Thông tin đấu giá quyền sử dụng đất ở

Trung tâm Phát triển quỹ đất và CCN huyện Việt Yên phối hợp với Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bắc Giang tổ chức đấu giá quyền sử dụng(QSD) 103 lô đất ở tại 04 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Việt Yên như sau: 1. Địa điểm các khu đất...

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất ở

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bắc Giang sẽ tổ chức đấu giá quyền sử dụng(QSD) 100 lô đất tại 04 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Việt Yên như sau: 1. Địa điểm các khu đất đấu giá - Khu dân cư Đường Nguyễn Thế Nho, thị trấn Bích Động:...

Kết quả đấu giá quyền sử dụng đất ở huyện Việt Yên đợt 2 năm 2016

Ngày 07/4/2016, UBND huyện Việt Yên phối hợp với Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bắc Giang đã tổ chức đấu giá QSD đất ở tại 06 xã, thị trấn: Bích Động, Việt Tiến, Vân Trung, Ninh Sơn, Tiên Sơn và Quảng Minh với kết quả như sau: Tổng số...

Tóm tắt quy trình đấu thầu

BẢNG TÓM TẮT QUY TRÌNH LỰA CHỌN NHÀ THẦU Chú ý: HSMT, HSDT là dùng cho đấu thầu rộng rãi; HSYC, HSĐX cho chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh, mua sắm trực tiếp Nhà thầu hợp lệ phải đã đăng ký trên hệ thống đấu thầu quốc gia (Luật Điều 51d...

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất ở

UBND huyện Việt Yên tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở thuộc huyện Việt Yên như sau: 1. Tại xã Quảng Minh: 04 lô đất &, diện tích từ 108m2 đến 115m2/l lô; giá khởi điểm: 1.700.000đồng/l m2 2. Tại xã Vân Trung: 10 lô đất ở, diện tích từ...

Đấu giá 149 lô đất ở tại huyện Việt Yên- tỉnh Bắc Giang

Ngay từ những tháng đầu năm 2016, UBND huyện Việt Yên đã tập trung chỉ đạo các cơ quan chức năng, UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện kế hoạch thu tiền sử dụng đất nhất là tập trung cao trong công tác giải phóng mặt bằng(GPMB), tạo quỹ đất...

San gạt, lấp đất bề mặt bãi rác trung tâm huyện

Xem chi tiết nội dung tại đây

Pages

Subscribe to Đầu tư mua sắm công