Thứ năm, 21/02/2019 19:08:05

Tổng kết 20 năm thực hiện pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên ( 1996 – 2016)

Ngày đăng: 23-08-2016 <------> Người tạo: Ban Biên Tập <------>

Sáng ngày 23/8, UBND huyện tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên  (1996 – 2016).

Dự Hội nghị, đại biểu Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh có Thượng tá Bùi Văn Hưng – Phó Tham mưu trưởng; Thượng tá Phạm Đình Chiến – Phó Chủ nhiệm Chính trị cùng đại diện các đơn vị nhận nguồn.

Đại biểu huyện có đồng chí Nguyễn Văn Cảnh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Nguyễn Văn Kiệm, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Lê Ô Pích, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Nguyễn Hồng Đức, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện; Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành thuộc huyện; Chủ tịch UBND và Chỉ huy trưởng BCH Quân sự các xã, thị trấn; đại diện lãnh đạo các cơ quan, Chỉ huy trưởng, cơ quan, tổ chức, phụ trách các đơn vị tự vệ trong toàn huyện.

Toàn cảnh Hội nghị

Báo cáo trình tại Hội nghị nêu rõ: Trong 20 năm thực hiện Pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên; Đảng bộ, nhân dân, lực lượng vũ trang, các cấp, các ngành đã quan tâm chỉ đạo, triển khai, tổ chức thực hiện đảm bảo đồng bộ, chặt chẽ trên tất cả các mặt. Trong tổ chức thực hiện có sự phối hợp tốt giữa các Ban, ngành, đoàn thể các cấp, các đơn vị nhận nguồn Dự bị động viên; sự nỗ lực phấn đấu, nêu cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ các cấp.

Hàng năm tổ chức kiểm tra sẵn sàng động viên quân nhân dự bị, phương tiện kỹ thuật, động viên bàn giao cho các đơn vị tổ chức đào tạo, huấn luyện đảm bảo nhanh gọn, an toàn, đúng nghi lễ và hoàn thành 100% chỉ tiêu và được cấp trên đánh giá cao. Tiêu biểu như các xã Việt Tiến, Hương Mai, Tự Lạn, Quảng Minh, Ninh Sơn, Thượng Lan, Bích Sơn và thị trấn Bích Động.

Tại Hội nghị đã có 10 tập thể và 09 cá nhân được Chủ tịch UBND huyện khen thưởng vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác thực hiện Pháp lệnh dự bị động viên giai đoạn 1996 - 2016.

Đồng chí Nguyễn Văn Cảnh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện 

trao giấy khen cho 10 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện pháp lệnh Dự bị động viên giai đoạn 1996 - 2016

Đồng chí Lê Ô Pích, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện

tặng Giấy khen cho 09 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Pháp lệnh DBĐV giai đoạn 1996 - 2016

Kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Ô Pích, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã biểu dương những kết quả đã đạt được trong việc thực hiện Pháp lệnh dự bị động viên trên địa bàn huyện trong 20 năm qua, đồng thời, đồng chí cũng đưa ra những nhiệm vụ cần phải tập trung trong thời gian tới để việc thực hiện Pháp lệnh đạt được kết quả tốt hơn nữã đó là:

Tiếp tục tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, tầm quan trọng của công tác dự bị, động viên. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự phối hợp trong tổ chức thực hiện của các cấp, các ngành và phải thực sự chú trọng, coi công tác động viên là nhiệm vụ chính trị quan trọng của địa phương. Trong quá trình thực hiện cần cụ thể hóa các nội dung của Pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên cho phù hợp với chức năng nhiệm vụ, tình hình cụ thể của ngành, địa phương mình. Rà soát, đăng ký, quản lý chặt chẽ và phải nắm chắc số lượng, chất lượng quân nhân dự bị, phương tiên kỹ thuật có trên địa bàn.

Các cấp ủy, chính quyền cần thực hiện tốt chế độ chính sách trong xây dựng và huy động lực lượng dự bị động viên, ngoài các chế độ chính sách đãi ngộ cho quân nhân dự bị theo quy định của Pháp lệnh, cần tổ chức thăm hỏi, tặng quà động viên quân nhân dự bị trong thời gian huấn luyện, giúp đỡ gia đình quân nhân dự bị có khó khăn, hỗ trợ giải quyết việc làm giúp quân nhân dự bị ổn định cuộc sống.

Đồng chí Chủ tịch UBND huyện cũng nhấn mạnh: các địa phương, cơ sở phải cần phải có các biện pháp quản lý, nắm chắc lực lượng dự bị động viên trên địa bàn mình quản lý. Làm tốt công tác đăng ký, quản lý tốt nguồn dự bị động viên; quan tâm một cách đầy đủ kịp thời các chế độ chính sách đối với quân nhân dự bị và gia đình theo quy định. Chú trọng xây dựng, nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng cho lực lượng dự bị động viên. Đảm bảo các điều kiện cơ sở vật chất, kinh phí hoạt động cho công tác huấn luyện lực lượng dự bị động viên.

Thường xuyên nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về quân sự địa phương, thực hiện tốt pháp lệnh dự bị động viên. Tăng cường công tác huy động nguồn lực xã hội để tham gia xây dựng thực hiện pháp lệnh về dự bị động viên

Đài Truyền thanh huyện cần chỉ đạo Đài truyền thanh các cơ sở đổi mới và tăng cườ­­­ng thời l­­­­ượng, chất l­­ượng tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về nghĩa vụ, trách nhiệm của công dân đối với việc thực hiện Pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên đến mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt đối với quân nhân dự bị và chủ phương tiện kỹ thuật đã xếp vào đơn vị dự bị động viên, tạo sự đồng thuận, nhất trí cao trong quần chúng nhân dân.

Ban CHQS huyện với chức năng là Cơ quan thường trực, cần tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, tổ chức rút kinh nghiệm nghiêm túc sau mỗi đợt động viên huấn luyện quân nhân dự bị, phương tiện kỹ thuật. chủ động phối hợp với Công an huyện và các cơ quan chức năng xử lý nghiêm minh, kịp thời đối với những quân nhân dự bị, chủ phương tiện kỹ thuật cố tình trốn tránh, cản trở tới công tác động viên kiểm tra, huấn luyện theo đúng quy định của pháp luật.

 Nguyễn Hạnh