Chủ nhật, 17/02/2019 13:21:06

Lịch công tác tuần 4 (từ ngày 16/01/2017 đến ngày 22/01/2017)

Ngày đăng: 16-01-2017 <------> Người tạo: Ban Biên Tập <------>

 

Chủ tịch UBND huyện
Lê Ô Pích

Phó Chủ tịch UBND huyện
Nguyễn Đức Hiền

Phó Chủ tịch UBND huyện
Nguyễn Đại Lượng

Phó Chủ tịch UBND huyện
Nguyễn Văn Phương

Phó Chủ tịch HĐND huyện
Nguyễn Hồng Đức

Phó Chủ tịch HĐND huyện
Đoàn Mạnh Chiến

Thứ 2
(16/01)

7:30 - Dự họp BTV Huyện ủy - PH2-Huyện ủy
13:00 - Thăm tặng quà gia đình chính sách và người có công - Xe 188

7:30 - Họp BTV Huyện ủy - PH2, Huyện ủy
13:00 - Dự họp HĐND xã Trung Sơn - Xe 377

7:30 - Dự họp BTV Huyện ủy - PH2-Huyện ủy
13:00 - Đi kiểm tra cơ sở -

7:30 - Tiếp công dân tại trụ sở tiếp dân -
8:00 - Họp Sở TNMT (ủy quyền phòng TNMT) -
13:00 - Làm việc tại cơ quan -

7:30 - Dự Hội nghị họp BTV Huyện ủy - PH2 - Huyện ủy
13:30 - Dự họp HĐND xã Tiên Sơn - Xe 729

7:30 - Dự tiếp dân tại trụ sở tiếp dân huyện -
13:00 - Làm việc tại cơ quan -

Thứ 3
(17/01)

7:30 - Chủ trì phiên họp UBND huyện tháng 1 -
13:00 - Kiểm tra tiến độ dự án đường từ QL37 đi Trung Sơn - Xe 188

7:30 - Họp UBND huyện - Hội trường lớn
8:00 - HN thẩm định giá cho thuê đất (Công ty Bình Minh và Công ty FuGiang) - PH2, Sở Tài chính - Xe 377
13:00 - Chủ trì HN tổng kết đảng bộ các cơ quan thuộc UBND huyện - PH3-Huyện ủy

7:30 - Họp UBND huyện thường kỳ tháng 01/2017 - Hội trường UBND huyện
13:00 - Chủ trì HN tổng kết bảo vệ an ninh tổ quốc - Làm việc tại cơ quan
15:00 - Họp tổng kết Đảng ủy - Phòng họp gác 3, Huyện ủy

7:30 - Dự HN đón nhận nông thôn mới xã Quảng Minh - Xe 729
13:00 - Thẩm định PA thu hồi GPMB 1 số dự án -

7:30 - Dự họp HĐND xã Tiên Sơn - Xe 377
13:30 - Dự HN tổng kết bảo vệ an ninh tổ quốc - HT
15:00 - Dự HN tổng kết đảng bộ các cơ quan thuộc UBND huyện - PH3-Huyện ủy

7:30 - Dự phiên họp UBND huyện tháng 1 - HT
13:30 - Dự HN tổng kết bảo vệ an ninh tổ quốc - HT
15:00 - Dự HN tổng kết đảng bộ các cơ quan thuộc UBNBD huyện -

Thứ 4
(18/01)

7:30 - Dự họp UBND tỉnh phiên tháng 1 - Xe 188
13:00 - Thăm tặng quà gia đình chính sách và người có công -

7:30 - Dự HN công bố xã Hồng Thái đạt chuẩn NTM - Xã Hồng Thái - Xe 377
13:00 - Làm việc tại cơ quan -

7:30 - Thăm, tặng quà Tết đối tượng chính sách xã hội - Xe 729
13:00 - Làm việc tại cơ quan -

7:30 - Làm việc tại cơ quan -
13:30 - Làm việc tại cơ quan -

7:30 - Dự HN đón nhận nông thôn mới xã Quảng Minh -
13:00 - Làm việc tại cơ quan -

7:30 - Dự đón nhận nông thôn mới xã Hồng Thái -
13:00 - Dự họp HĐND xã Tự Lạn -

Thứ 5
(19/01)

7:30 - Dự HN tổng kết công tác xây dựng đảng, chính quyền và phát động thi đua năm 2017 - HT
13:00 - Làm việc tại cơ quan -

7:30 - Dự HN tổng kết công tác xây dựng đảng, chính quyền - HT
13:00 - Kiểm tra cơ sở -

7:30 - Dự HH tổng kết công tác xây dựng đảng, chính quyền - HT
14:00 - Chủ trì HN tổng kết BĐD HĐQT NHCHXH huyện năm 2016 - HT Trung tâm BD chính trị

7:30 - Dự HN tổng kết công tác xây dựng đảng, chính quyền - HT
13:00 - Kiểm tra cơ sở -

7:30 - Dự HN tổng kết công tác xây dựng đảng, chính quyền - HT
13:00 - Làm việc tại cơ quan -

7:30 - Dự HN tổng kết xây dựng đảng, chính quyền - HT
13:00 - Làm việc tại cơ quan -

Thứ 6
(20/01)

7:30 - Dự HN tổng kết công tác thi đua khen thưởng tỉnh - Xe 188
13:00 - Dự HN giao ban TT Huyện ủy -

7:30 - Làm việc tại cơ quan -
13:00 - Làm việc tại cơ quan -

7:30 - Làm việc tại cơ quan -
13:00 - Làm việc tại cơ quan -

7:30 - Làm việc tại cơ quan -
13:00 - Làm việc tại cơ quan -

7:30 - Làm việc tại cơ quan -
13:00 - Làm việc tại cơ quan -

7:00 - Làm việc tại cơ quan -
13:00 - Làm việc tại cơ quan -

Thứ 7
(21/01)

 

 

 

 

 

 

CN
(22/01)

 

 

 

 

 

 

Ban biên tập