Thứ 6, 22/02/2019 21:42:24

Kiểm tra sẵn sàng động viên quân dự bị năm 2016

Ngày đăng: 11-08-2016 <------> Người tạo: Ban Biên Tập <------>

Sáng ngày 10/8 Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện Việt Yên tổ chức kiểm tra sẵn sàng động viên quân dự bị động viên năm 2016.

Đến dự ở tỉnh có đồng chí Dương Văn Đoàn, Ủy viên BTV Đảng ủy quân sự tỉnh, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; đại diện Ban Quân lực, Phòng Tham mưu; ở huyện có đồng chí Nguyễn Văn Cảnh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Lê Ô Pích, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; đại biện Ủy ban MTTQ, các ban ngành đoàn thể huyện; các đồng chí thành viên Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện; đại diện đơn vị nhận nguồn, đại diện cấp ủy Đảng, chính quyền, Ban chỉ huy quân sự cùng đồng chí quân nhân dự bị thuộc các xã Hồng Thái, Minh Đức, Việt Tiến.

Quang cảnh buổi kiểm tra

Thời gian kiểm tra trong ngày 10/8 gồm các đồng chí quân dự bị động viên, trong đó có sỹ quan và hạ sỹ quan binh sỹ, thuộc các đơn vị kiểm tra gồm Đại đội Trinh sát tỉnh, Đại đội Vệ binh tỉnh, Đại đội Thiết giáp.

181 quân dự bị động viên dự kiểm tra sẵn sàng động viên

Kiểm tra sẵn sàng động viên quân dự bị nhằm làm tốt mọi công tác chuẩn bị, phối hợp hiệp đồng chặt chẽ, kiểm tra sẵn sàng động viên, huấn luyện quân nhân dự bị và phương tiện kỹ thuật đảm bảo theo chỉ tiêu trên giao.

Phát biểu tại đây đồng chí Lê Ô Pích, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện đã biểu dương sự nỗ lực cố gắng của các đồng chí quân nhân dự bị đã khắc phục khó khăn, thực hiện tốt lệnh gọi kiểm tra sẵn sàng động viên. Đồng chí đã khẳng định kiểm tra sẵn sàng động viên đối với quân nhân dự bị là một trong những nội dung quan trọng của công tác quốc phòng, quân sự địa phương, là sự cụ thể hóa của Đảng về chiến tranh nhân dân, đối phó với chiến tranh xâm lược kẻ thù, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đây là nhiệm vụ thường xuyên của Đảng, Nhà nước từ Trung ương, đến địa phương.

Đồng chí Lê Ô Pích, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện phát hiểu tại buổi kiểm tra

Phát huy truyền thống tốt đẹp của huyện anh hùng và để góp phần đảm bảo sức mạnh của quân đội đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới, nhất là trong diễn tập khu vực phòng thủ huyện đồng chí đã đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ qua đơn vị thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt Pháp lệnh về dự bị động viên. Ban Chỉ huy quân sự huyện chủ động tham mưu đề xuất những chủ trương biện pháp thích hợp để tăng cường nâng cao chất lượng động viên, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị dự nguồn đăng ký quân dự bị động viên bảo đảm huy động kịp thời đầy đủ, bổ sung cho quân đội khi có lệnh của cấp trên.                     

Thay mặt quân nhân dự bị, đồng chí Thân Văn Đức, Quân nhân dự bị xã Việt Tiến đã bày tỏ niềm vinh dự khi được tham gia kiểm tra sẵn sàng động viên và hứa sẽ hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, luôn tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, không ngừng học tập về mọi mặt để trau dồi đạo đức cách mạng, năng lực trình độ chuyên môn nghiệp vụ khả năng sẵn sàng chiến đấu cao, chủ động tích cực tham gia huấn luyện sẵn sàng chiến đấu đảm bảo hiệu quả với chất lượng cao nhất.

Thu Lợi