Thứ 6, 22/02/2019 22:20:39

Lịch công tác tuần 33 (Từ ngày 08/8/2016 đến ngày 14/8/2016)

Ngày đăng: 08-08-2016 <------> Người tạo: Ban Biên Tập <------>

 

Chủ tịch UBND huyện
Lê Ô Pích

Phó Chủ tịch UBND huyện
Nguyễn Đức Hiền

Phó Chủ tịch UBND huyện
Nguyễn Đại Lượng

Phó Chủ tịch UBND huyện
Nguyễn Văn Phương

Phó Chủ tịch HĐND huyện
Nguyễn Hồng Đức

Phó Chủ tịch HĐND huyện
Đoàn Mạnh Chiến

Thứ 2
(08/08)

7:00 - Chỉ đạo cưỡng chế tại xã Hồng Thái - Xe 188
13:00 - Dự HN giao ban TT Huyện ủy - PH Huyện ủy

7:00 - Làm việc tại cơ quan -
13:00 - Kiểm tra hệ thống đê điều - Xe 729

7:00 - Làm việc tại cơ quan -
13:00 - Đi kiểm tra cơ sở -

7:00 - Chỉ đạo cưỡng chế, giải tỏa công trình vi phạm đất đai tại QL 37, xã Hồng Thái - xã Hồng Thái - Xe 377
13:00 - Chỉ đạo cưỡng chế, giải tỏa công trình vi phạm đất đai tại QL 37, xã Hồng Thái - xã Hồng Thái - Xe 377

7:00 - Làm việc tại cơ quan -
13:00 - Làm việc tại cơ quan -

7:00 - Làm việc tại cơ quan -
13:30 - Dự họp HĐND xã Tự Lạn -

Thứ 3
(09/08)

7:00 - Dự HN làm việc với Đảng ủy xã Vân Trung - Xã Vân Trung - Xe 188
13:00 - Chỉ đạo cưỡng chế tại xã Hồng Thái - Xe 188

7:00 - Làm việc tại cơ quan -
13:00 - Kiểm tra các vị trí đấu giá QSD đất. - Xe 729

7:00 - Đi kiểm tra cơ sở -
13:00 - Làm việc tại cơ quan -

7:00 - Chỉ đạo cưỡng chế, giải tỏa công trình vi phạm đất đai tại QL 37, xã Hồng Thái - xã Hồng Thái - Xe 377
13:00 - Chỉ đạo cưỡng chế, giải tỏa công trình vi phạm đát đai tại QL 37, xã Hồng Thái - xã Hồng Thái - Xe 377

7:00 - Làm việc tại cơ quan -
13:00 - Làm việc tại cơ quan -

7:00 - Làm việc tại cơ quan -
13:00 - Làm việc tại cơ quan -

Thứ 4
(10/08)

7:00 - Làm việc tại cơ quan -
13:00 - Kiểm tra tiến độ thực hiện DA đường từ QL 37 đi xã Trung Sơn - Xe 188

7:00 - Tập huấn kỹ thuật hộ đê - Hội trường lớn UBND huyện
13:00 - Làm việc tại cơ quan -

7:00 - Họp bàn giải pháp thu hồi nợ đọng BHXH - PH T2, UBND tỉnh - Xe 729
13:00 - Làm việc tại cơ quan -

8:00 - Dự HN với Sở GTVT về kiểm soát xe quá khổ quá tải - PH1, tầng 6, sở GTVT - Xe 377
13:00 - Đối thoại, giải quyết đơn ông Giang, thị trấn Bích Động -

7:00 - Làm việc tại cơ quan -
13:00 - Làm việc tại cơ quan -

7:00 - Làm việc tại cơ quan -
13:00 - Làm việc tại cơ quan -

Thứ 5
(11/08)

7:00 - Đi công tác -
13:00 - Đi công tác -

7:00 - Làm việc tại cơ quan -
13:00 - Làm việc với 3 xã Q.Minh, N.Sơn, H.Thái rà soát các tiêu chí NTM - PH 3

7:00 - Dự HN tập huấn văn bản QPPL - Phòng HT, Nhà khách UBND tỉnh, Xe 729
13:30 - Làm việc với Sở Y tế - Phòng họp gác 3-UBND huyện

8:00 - Dự HN về đảm bảo ATGT đường thủy nội địa - PH1, tầng 6, sở GTVT - Xe 377
13:00 - Làm việc với Tòa án huyện về việc đối thoại công dân, Công ty Hoàn Chinh -

7:00 - Làm việc tại cơ quan -
13:00 - Làm việc tại cơ quan -

7:00 - Làm việc tại cơ quan -
13:00 - Làm việc tại cơ quan -

Thứ 6
(12/08)

7:00 - Đi công tác -
13:00 - Đi công tác -

7:00 - Làm việc tại cơ quan -
13:00 - Làm việc tại cơ quan -

7:00 - Dự HN thẩm định xã đạt Chuẩn QG về Y tế - Thị trấn Nếnh - Xe 377
13:00 - Dự HN thẩm định xã đạt Chuẩn QG về Y tế - Xã Hoàng Ninh - Xe 377

7:00 - Làm việc tại cơ quan -
13:30 - Làm việc với Sở Công thương về QH ngành dệt may -

7:00 - Làm việc tại cơ quan -
13:00 - Làm việc tại cơ quan -

7:00 - Làm việc tại cơ quan -
13:00 - Làm việc tại cơ quan -

Thứ 7
(13/08)

 

 

 

 

 

 

CN
(14/08)