Thứ 6, 22/02/2019 21:17:32

Lịch công tác tuần 32 (Từ ngày 01/8/2016 đến ngày 07/8/2016)

Ngày đăng: 02-08-2016 <------> Người tạo: Ban Biên Tập <------>

 

Chủ tịch UBND huyện
Lê Ô Pích

Phó Chủ tịch UBND huyện
Nguyễn Đức Hiền

Phó Chủ tịch UBND huyện
Nguyễn Đại Lượng

Phó Chủ tịch UBND huyện
Nguyễn Văn Phương

Phó Chủ tịch HĐND huyện
Nguyễn Hồng Đức

Phó Chủ tịch HĐND huyện
Đoàn Mạnh Chiến

Thứ 2
(01/08)

7:00 - Dự họp tại Bộ chỉ huy quân sự tỉnh - Bộ CHQS - Xe188
13:30 - Dự HN BCĐ diễn tập tỉnh về giao nhiệm vụ - PH3
13:30 - Tiếp xúc cử tri đoàn ĐBQH - Hội trường

7:00 - Tiếp dân định kỳ - Trụ sở Tiếp công dân huyện
13:30 - Dự Tiếp xúc cử tri của ĐBQH - Hội trường lớn UBND huyện

7:00 - Khai mạc lớp BD kiến thức QPAN đối tượng 4 - Trung tâm BD chính tri
13:00 - Làm việc tại cơ quan -

8:30 - Làm việc với Sở TNMT về QH bãi chứa cát sỏi ven sông - UBND xã Quang Châu; xe 729
13:30 - Dự tiếp xúc cử tri của ĐBQH - Hội trường lớn UBND huyện

7:00 - Làm việc tại cơ quan -
13:30 - Dự HN tiếp xúc cử tri đoàn ĐBQH - Hội trường

7:00 - Làm việc tại cơ quan -
13:00 - Dự HN tiếp xúc cử tri Đoàn ĐBQH - Hội trường lớn

Thứ 3
(02/08)

7:00 - Chủ trì HN giao ban CT, các PCT UBND huyện -
13:00 - Làm việc tại cơ quan -

7:30 - Dự giao ban CT, các PCT UBND huyện - PH2
13:00 - Làm việc tại cơ quan -

7:00 - Dự giao ban CT, các PCT UBND huyện - PH2
13:00 - Làm việc tại cơ quan -

7:00 - Dự giao ban CT, các PCT UBND huyện - PH2
8:00 - làm việc với Quỹ PT đất tỉnh về trường mầm non Hoàng Ninh 2 - Trường - Xe 377
13:30 - Họp sở TNMT về bổ sung bến bãi chứa cát sỏirung - PH2, Sở TNMT - xe 377

7:00 - Dự giao ban CT, các PCT UBND huyện - PH2
13:00 - Làm việc tại cơ quan -

7:00 - Dự giao ban CT, các PCT UBND huyện - PH2
13:00 - Làm việc tại cơ quan -

Thứ 4
(03/08)

7:00 - Kiểm tra dự án đường từ QL37 đi xã Trung Sơn - Xe 188
13:00 - Làm việc tại cơ quan -

7:30 - Dự buổi làm việc của PCT Dương Văn Thái với trường ĐHNL - Trường ĐHNL, xe 377
14:00 - Sinh hoạt chi bộ -

7:00 - Kiểm tra công tác an toàn thực phẩm -
13:00 - TB kết luận kiểm tra thực hiện quy chế dân chủ cơ sở - Nếnh, QLTT số 10 - Xe 377

7:00 - Kiểm tra công tác chuẩn bị cưỡng chế - Xã Hoàng Ninh - Xe 729
14:00 - Sinh hoạt chi bộ -

7:00 - Làm việc tại cơ quan -
13:00 - Làm việc tại cơ quan -

7:00 - Làm việc tại cơ quan -
13:00 - Làm việc tại cơ quan -

Thứ 5
(04/08)

7:00 - Kiếm tra, chỉ đạo cưỡng chế xã Hoàng Ninh - Xe 188
13:00 - Kiếm tra, chỉ đạo cưỡng chế xã Hoàng Ninh - Xe 188

8:00 - Họp Sở KHCN-nghiệm thu đề tài lợn 3-4 máu - Tầng 2, Sở KHCN; Xe...
10:00 - Làm việc với Sở TNMT về thẩm định giá khởi điểm đấu giá QSD đất - PH 3 trụ sở UBND huyện
13:00 - Làm việc tại cơ quan -

7:30 - Dự Kỷ niệm 55 năm thảm họa da cam ở VN - Nhà khách tỉnh - Xe 377
13:30 - Bế giảng lớp BD kiến thức QPAN đối tượng 4 - Trung tâm BD chính tri

7:00 - Chỉ đạo cưỡng chế vi phạm đất đai tại xã Hoàng Ninh - xã Hoàng Ninh - xe 729
13:00 - Chỉ đạo cưỡng chế vi phạm đất đai tại xã Hoàng Ninh - xã Hoàng Ninh - xe 729

7:00 - Làm việc tại cơ quan -
13:00 - Làm việc tại cơ quan -

7:00 - Dự họp HĐND xã Thượng Lan - Xe 086
13:00 - Làm việc tại cơ quan -

Thứ 6
(05/08)

7:00 - Chủ trì HN giao ban CT, các PCT UBND huyện - PH2
13:00 - Dự giao ban TT Huyện ủy - PH Huyện ủy

7:00 - Giao ban Chủ tịch, các PCT UBND huyện -
13:00 - Làm việc tại cơ quan -

7:00 - Giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện - Phòng họp gác 2-UBND huyện
8:00 - Trao nhà mái ấm tình thương-HPN - xã Quang Châu - Xe 377
13:00 - Làm việc tại cơ quan -

7:00 - Chỉ đạo cưỡng chế vi phạm đất đai tại xã Hoàng Ninh - xã Hoàng Ninh - xe 729
13:00 - Chỉ đạo cưỡng chế vi phạm đất đai tại xã Hoàng Ninh - xã Hoàng Ninh - xe 729

7:00 - Dự giao ban CT, các PCT UBND huyện - PH2
13:00 - Làm việc tại cơ quan -

7:00 - Dự giao ban CT, các PCT UBND huyện - PH2
13:00 - Làm việc tại cơ quan -

Thứ 7
(06/08)

 

 

 

 

 

 

CN
(07/08)